Universiteit Leiden

nl en

Afrika-Studiecentrum Leiden

In Afrika wonen 1,5 miljard mensen. Over 30 jaar zijn dat er 2,5 miljard. De impact van het continent op de wereldeconomie, maar bijvoorbeeld ook op het milieu, zal daardoor enorm toenemen. Onderzoekers van het Afrika-Studiecentrum Leiden (ASCL) zijn zich er al decennia van bewust dat Afrika een cruciale rol speelt in de wereld en dat die rol alleen maar groter zal worden.

In 2050 komt 20 procent van de wereldbevolking uit Afrika. Daarom is het belangrijk om voldoende kennis van het continent te hebben. Het ASCL is een interfacultair instituut dat zich inzet voor een beter begrip van Afrika in een snel veranderende wereld. Het fundament is de bibliotheek. Deze heeft een van de beste en grootste Afrika-collecties in Europa en herbergt unieke boeken waarvoor wetenschappers uit de hele wereld een bezoek aan Leiden brengen.

Collaborative Research Groups

Het hart van het onderzoek wordt gevormd door zeven Collaborative Research Groups (CRG’s).

Binnen de CRG ‘Africa in the World: Rethinking Africa’s Global Connections’ bestuderen de onderzoekers de wereldwijde banden van Afrikaanse landen met een groeiend aantal spelers, zoals de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India en China) en de Golfstaten, en ze bekijken hoe de relaties in de loop der eeuwen zijn veranderd.

‘Wat betreft het wetenschappelijke profiel bestaat er geen twijfel dat het ASCL een autoriteit is voor beleidsmakers, de media, burgerinitiatieven etc. waar het gaat om kennis over Afrika.’

African Studies Centre Leiden RQA report Spring 2017

Geschreven en gesproken woord

De wetenschappers van de CRG ‘Collaboration and Contestation in Words: Dialogues and Disputes in African Social Realities’ willen begrijpen hoe het gesproken en geschreven woord in Afrikaanse landen wordt gebruikt voor maatschappelijke verandering: soms vormen mensen een beweging om te pleiten voor een bepaald doel, soms gaan groepen mensen de strijd met elkaar aan als hun vrijheid onder druk komt te staan.

Afrikaanse economieën groeien; het continent wordt steeds meer als potentiële markt beschouwd. De CRG ’Governance, Entrepreneurship and Inclusive Development’ bestudeert wat dit betekent voor economisch bestuur, ondernemerschap en inclusieve ontwikkeling waarbij niemand buiten de boot valt.

M-health

De onderzoekers van ‘Pioneering Futures of Health and Well-being: Actors, Technologies, and Social Engineering’ richten zich op nieuwe ontwikkelingen in de gezondheidszorg, zoals m-health (mobile health) en eHealth. Neem het Dawa Mobile-Health project in Tsjaad, waarbij artsen sms-diensten gebruiken om de wormziekte bilharzia in afgelegen dorpen te ontdekken, behandelen en voorkomen.

Macht in Afrika

De onderzoeksgroep ‘Politics, Governance and Law in Africa’ verkent welke processen de Afrikaanse politiek, macht en wetgeving definiëren. De onderzoekers kijken daarbij ook naar nieuwe ontwikkelingen, zoals het steeds sterkere geluid van politiek actieve jongeren.

De CRG ‘Rethinking Contemporary African History and Historiography’ bestudeert de geschiedenis van Afrika – ook van zijn positie in de wereld – en van African Studies, en onderzoekt de geschiedschrijving van het continent.

De onderzoeksgroep ‘Trans-species Perspectives on African Studies’, ten slotte, betrekt het perspectief van dieren bij de bestudering van maatschappelijke onderwerpen.

Samenwerkingen

Het ASCL is een begrip in de academische wereld. Het instituut, met zijn enorme collecties, is penvoerder en medeoprichter van AEGIS, het Europese netwerk van Afrika-instituten. Daarnaast werken de onderzoekers intensief samen met andere universiteiten, zoals met het Centre for African Studies van de University of Edinburgh en met de University of Ghana, dat een van de oudste Afrika-onderzoekscentra op het continent heeft.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.