Universiteit Leiden

nl en

Instituut voor Publiekrecht

Zo breed als het publiekrecht zelf is, zo breed is het instituut dat zich met dit rechtsgebied bezighoudt. Het Instituut voor Publiekrecht bestaat uit zes afdelingen, met elk hun eigen onderzoeksagenda.

De juristen van het instituut staan met één been in de academische wereld en met het andere in de rechtspraktijk. Dat is terug te zien aan de samenwerkingspartners, onder meer ministeries, internationale gerechtshoven en bijvoorbeeld jeugdinstanties als het gaat om immigrantenkinderen.

Grotius Centre

De Universiteit Leiden heeft een lange en gerenommeerde traditie in het internationaal publiekrecht. Deze onderzoekslijn is onlosmakelijk verbonden met het Grotius Centre for International Legal Studies. De juristen gaan na in hoeverre het internationaal publiekrecht nog voldoet aan de behoeftes van een geglobaliseerde samenleving. Moet het oorlogsrecht bijvoorbeeld worden gemoderniseerd nu staten de beschikking hebben over digitale middelen? En mag een bevolkingsgroep zich afscheiden en de onafhankelijkheid uitroepen?

Europa Instituut

Het Europa Instituut van de Universiteit Leiden werd opgericht in 1957, hetzelfde jaar als de Europese Gemeenschap. Het is dan ook een van de oudste academische instellingen gespecialiseerd in het recht van de Europese Unie en het Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens.

Staats- en Bestuursrecht

Het staats- en bestuursrecht geeft de regels, aan de hand waarvan maatschappelijke vraagstukken door de overheid worden opgelost. Het omvat de nationale en Europeesrechtelijke beginselen en regels die de samenleving ordenen en die de burger rechtsbescherming bieden tegen de overheid. In Leiden worden Staats- en Bestuursrecht traditioneel als een geïntegreerd geheel bestudeerd. De filosofie is dat de bestudering van het staatsrecht niet kan zonder de dynamiek en realiteit van het bestuursrecht. De Leidse Afdeling staats- en bestuursrecht staat daarom bekend als een gespecialiseerd team van generalisten.

Immigratierecht

Het Instituut voor Immigratierecht doet onderzoek naar en geeft onderwijs over de juridische implicaties van internationale migratie. Sinds 1996 heeft het instituut zich ontwikkeld tot een van de toonaangevende centra van expertise op gebied van immigratierecht. Binnen het afdeling Immigratierecht kijken onderzoekers naar de juridische implicaties van internationale migratie, op nationaal, Europees en internationaal vlak. De vragen zijn actueel. Wat moet een land bijvoorbeeld doen met uitgeprocedeerde asielzoekers?

Lucht- en Ruimterecht

De afdeling Lucht- en Ruimterecht is een van de weinige instituten wereldwijd die zich met dit rechtsgebied bezighouden. De onderzoekers richten zich op de juridische- en beleidsonderwerpen rond lucht- en ruimtevaartactiviteiten. Dit leidt tot samenwerkingen met de luchttranssportsector en ruimtevaartindustrie. Het instituut verzorgt al tientallen jaar een brede opleiding Air & Space Law, met alumni die overal in de wereld terecht kwamen.

Sociaal Recht

De afdeling Sociaal Recht verzorgt onderwijs en onderzoek in het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht. Daarbij ligt een belangrijk accent op het internationale en Europese arbeidsrecht. Uiteraard zijn ook ontslagrecht en rechtsbescherming belangrijke thema’s. Wetenschap én praktijk gaan in dit rechtsgebied meer dan ooit hand in hand. De meeste medewerkers van de afdeling zijn dan ook niet alleen werkzaam op de universiteit, maar ook als rechter of advocaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.