Universiteit Leiden

nl en

Leids Universitair Medisch Centrum

Het LUMC staat voor de verbetering van de gezondheidszorg en de gezondheid van mensen. Deze missie brengen de medewerkers van het LUMC dagelijks in de praktijk met toonaangevend onderzoek, vernieuwend onderwijs en optimale, innovatieve zorg.

Door ons te richten op maatschappelijke thema’s als oncologie, regeneratieve geneeskunde en population health dragen we bij aan de oplossing voor de belangrijkste uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals vergrijzing en de toename van chronische ziekten.

Oncologie

LUMC-wetenschappers werken aan nieuwe fundamentele inzichten en behandelmethoden van verschillende vormen van kanker, zoals het stimuleren van het eigen immuunsysteem om kankercellen aan te vallen. Het LUMC is onderdeel van het Oncode Instituut dat Nederlandse toponderzoekers verbindt op het gebied van fundamenteel oncologisch onderzoek. Onze wetenschappers werken samen met partners op het Leiden Bio Science Park, veel aan geneesmiddelontwikkeling. Tevens is het LUMC op diverse terreinen het landelijk het belangrijkste expertisecentrum voor patiëntenzorg, bijvoorbeeld voor de behandeling van bottumoren, wekedelen-tumoren, oogmelanomen en huidlymfomen.

Zie ook: website Oncologie

Regeneratieve geneeskunde

Om patiënten met een chronische ziekte door beschadigde organen te genezen, moeten de zieke of beschadigde organen gerepareerd, vervangen of hersteld worden. Dat is het doel van regeneratieve geneeskunde. Een brede toepassing van regeneratieve geneeskunde als behandeling in het ziekenhuis zal ons huidige zorgsysteem sterk veranderen. Patiënten worden niet meer langdurig behandeld, maar komen eenmalig naar het ziekenhuis. Daar worden ze genezen met hun eigen cellen, gentherapie of weefselmanipulatie. 

Werken aan nieuwe regeneratieve behandelmethoden doen LUMC-wetenschappers andere in de publiek-private samenwerking RegMed XB (regenerative medicine crossing borders), waarin zij het onderzoek leiden naar regeneratieve behandelingen voor eindstadium nierfalen en diabetes type 1. Ook zijn LUMC-onderzoekers betrokken bij het orgaan-op-chipconsortium hDMT (human organ and Disease Model Technologies).

Zie ook: website Regeneratieve Geneeskunde

Population health

Van universitaire medisch centra en lokale partners zoals gemeenten en regionale ziekenhuizen wordt in toenemende mate gevraagd om bij te dragen aan oplossingen om de zorg ook in de toekomst toegankelijk en betaalbaar te houden. Het LUMC wil hier mede door preventie van ziekten in de populatie en ‘de zorg op de juiste plek’ aan bijdragen. Onder de noemer population health, komen zorg, onderzoek en onderwijs hier bij elkaar. Wetenschappers richten zich op bevordering van de gezondheid van grote groepen mensen met een vergelijkbaar profiel, gebruikmakend van informatie afkomstig uit grote hoeveelheden gegevens. Met het Leiden Controlled Human Infection Center (L-CHIC) zoeken we oplossingen voor infectieziekten, die een serieuze bedreiging vormen voor onze volksgezondheid. 

Door initiatieven zoals het National eHealth Living lab en Lifestyle4health draagt het LUMC bij aan het voorkomen van ziekten. Het LUMC werkt in regionale Onderwijs en Opleidingsnetwerken samen met de partnerziekenhuizen aan een optimale invulling van het geneeskundeonderwijs. Deze activiteiten vinden deels plaats binnen de LUMC-Campus Den Haag, in samenhang met onderzoeksgroepen van het LUMC en de Universiteit Leiden.

Zie ook: website Population Health

Infrastructuur om trots op te zijn

Een goede infrastructuur is essentieel voor excellent onderzoek,  innovatie en om internationaal competitief te zijn. In het LUMC en op het Leiden BioScience Park hebben we een infrastructuur om trots op te zijn met onder andere het CHDR, Leiden Genome Technology Center, Centrum voor Proteomics en Metabolomics, NeCEN, de Flowcytometrie Core Faciliteit en in de nabije toekomst de Leiden Stamcel Faciliteit.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.