Universiteit Leiden

nl en

Leiden University College

Wat is mijn bijdrage aan onze wereld? Dat is de vraag die studenten en onderzoekers van het Leiden University College The Hague (LUC) zichzelf dagelijks stellen. Ze willen in hun onderwijs en onderzoek stappen vooruitzetten op het gebied van de vier global challenges ‘Peace and justice’, ‘Sustainability’, ‘Diversity’ en ‘Prosperity’.

Het LUC, gevestigd in Den Haag, biedt een internationale honours-bacheloropleiding. Zijn onderzoekers dragen niet alleen bij aan een beter begrip van de vele complexe vraagstukken binnen de vier ‘global challenges’, die terugkomen in de zes majors van het LUC: 

  • Human diversity: Culture, History and Society
  • International Justice
  • World Politics
  • Earth, Energy and Sustainability
  • Global Public Health en ‘Governance, Economic and Development

Samenwerken

Een interdisciplinaire kijk zit in de genen van de LUC-onderzoekers en studenten, omdat ze veel met andere vakgebieden samenwerken binnen hun gezamenlijke onderwijsprogramma. Ze begrijpen daardoor elkaars wetenschappelijke taal en methodes goed.

Binnen het project UNPLASTIC werkten LUC-studenten en –onderzoekers bijvoorbeeld samen aan de ontwikkeling van een internationaal onderwijsprogramma rond plasticvervuiling. Ze wonnen er de Dopper Changemaker Challenge mee. Zo laten de LUC-studenten en - onderzoekers zien dat ze niet alleen in woorden, maar ook in daden meewerken aan een betere wereld.

Internationaal én lokaal

Het onderzoek vindt onder meer plaats in hun eigen stad Den Haag waar bijvoorbeeld gekeken wordt naar voedselverspilling binnen de gemeente. Hoe gaan inwoners om met de resten van hun etenswaren? Het is een vraagstuk dat zowel vanuit het perspectief van burgerschap, als vanuit het perspectief van duurzaamheid interessant is.

Diversiteit

Voor de homo-emancipatie in Nederland waren de jaren zeventig een belangrijke periode. In die tijd wierp ons land zich internationaal op als gidsland rond homorechten. Binnen de global challenge Diversity en major Human Diversity wordt onderzocht wat deze periode betekende voor de emancipatie van homo’s, zowel nationaal als internationaal.

Voedsel en gezondheid

Bij het onderzoek naar de klimaatimpact van diëten, dat valt binnen de global challenge Sustainability en de major Global Public Health, werken natuurkundigen en gezondheidswetenschappers samen. De een kijkt naar de klimaatimpact; de ander naar de gezondheidsaspecten.

Studenten helpen in het onderzoek

Onderwijs en onderzoek zijn binnen het LUC onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit komt tot bloei in mooie projecten zoals de Africa Field Course, waarbij LUC-studenten naar Oost-Afrika reizen om daar duurzame leefomgevingen te bestuderen. Samen met onderzoekers uit de biologie, antropologie en ontwikkelingsstudies, spitten ze dit thema verder uit. Welke gewassen kunnen op een duurzame manier worden geteeld? En, wat is de meest duurzame manier voor de bewoners om in hun levensonderhoud te voorzien die past bij wat in de lokale cultuur gebruikelijk is? Voor de antwoorden op deze vragen bekijken de studenten meerdere invalshoeken, omdat een duurzaam levensonderhoud afhankelijk is van de economische context, de lokale overheid, de cultuur en het klimaat.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.