Universiteit Leiden

nl en

Academy of Creative and Performing Arts

Kunsten en wetenschap zijn wel eens als twee uitersten gezien. De een refereert aan emotie; de ander aan de ratio. Dat niets minder waar is, bewijst de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). In de ACPA worden de kennis en kunde van de Universiteit Leiden samengebracht met die van de Hogeschool der Kunsten Den Haag, met zijn wereldberoemde Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

Kunst als spiegel

De kunsten houden zich bezig met de betekenis en impact van maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe technologieën. Ze laat ons nadenken over politieke of ethische implicaties. Dit is waardevol. Maatschappelijke partners zien dit. De ACPA werkt bijvoorbeeld samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeente Leiden.

Zo wordt aan de ACPA onder meer de impact van geluid in de openbare ruimte onderzocht. Want, hoe moet je als gemeente met dat geluid omgaan? Hoe kan geluidskunst bijdragen aan coherentie in de openbare ruimte? Met een wetenschappelijk onderbouwd kunstproject laat de onderzoeker op openbare plekken, zoals in een tunnel, aan het publiek horen hoe geluid en muziek je perceptie van de omgeving veranderen.

Wat betreft kwaliteit van het onderzoek kan van ACPA en haar PhD-programma’s overtuigend worden vastgesteld dat zij wereldwijd een bijzonder invloedrijke bijdrage leveren aan het zeer gespecialiseerde veld van onderzoek in de kunsten.’

Assessment Report Academy of Creative and Performing Arts, Peer Review 2012 – 2017

Voeten in de praktijk

Bijna alle bachelor- en masterstudenten, universitair docenten, promovendi en hoogleraren verbonden aan de ACPA, staan met hun voeten in de praktijk als musicus, beeldend kunstenaar of ontwerper. Het is een van geloofsbrieven van het instituut. Praktijkkennis is voor het onderzoek cruciaal. Deze verwevenheid tussen theorie en praktijk is aan geen enkele Nederlandse universiteit zo sterk als in Leiden en Den Haag.

​​​​Het beste van twee werelden

Bij ACPA werken musici, beeldend kunstenaars en vormgevers aan onderzoek in de eigen artistieke praktijk. Kunstenaars-onderzoekers bestuderen hun eigen praktijk en ontwikkelen daarin nieuwe inzichten en methodes. Ze werken tegelijkertijd aan de theoretische onderbouwing van hun werk, wat vaak weer nieuwe kunstwerken oplevert.  Het doel van het artistiek onderzoek is verdieping en verbreding van de visie op de eigen artistieke praktijk.

Onderzoek aan de ACPA is relevant voor zowel de kunstpraktijk - het onderzoek vindt zijn weg naar concerten en tentoonstellingen - als voor de wetenschap. Zo bestaat een promotieplechtigheid vaak zowel uit een mondelinge verdediging van het onderzoek als uit een muzikale uitvoering om een onderzoeksresultaat over te brengen.

Studenten aan de ACPA krijgen de praktijkcomponent mee. Zo is het voor Leidse studenten mogelijk om hun keuzevakken in te vullen aan het Koninklijk Conservatorium of aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In Leiden kun je bijvoorbeeld Rechten studeren, terwijl je ook drie jaar lang Cello studeert in Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.