Universiteit Leiden

nl en

World Archaeology

De onderzoekers van het departement ‘World Archaeology’ van de Faculteit Archeologie richten zich in hun onderzoek op verschillende periodes en regio’s: van de oorsprong van de mens tot aan de Middeleeuwen en de moderne tijd, en van Azië tot Zuid-Amerika.

De onderzoekers staan open voor verschillende visies en benaderingen. Daarom kijken ze over de grenzen van hun vakgebied. Zowel tussen de verschillende onderzoeksgroepen als tussen de andere twee departementen van de faculteit vinden er vruchtbare samenwerkingen plaats. Ze willen zo een plek creëren voor de toegepaste archeologie in een globaliserende wereld, waarin de impact van cultureel erfgoed en van de niet-academische archeologie steeds meer voelbaar is.

Zes onderzoeksgroepen

Het departement ‘World Archaeology’ bestaat uit zes groepen die recht doen aan de breedte en diversiteit van het onderzoek:

  • Human Origins
  • European Prehistory
  • Archaeology of the Near East
  • Classical & Mediterranean Archaeology
  • Roman Provinces, Middle Ages and Modern Period
  • Archaeology of the Americas

Jager-verzamelaars

De archeologen van de groep ‘Human Origins’ bestuderen jager-verzamelaars, van de vroegste stenen gereedschappen in Oost-Afrika - meer dan drie miljoen jaar geleden - tot het ontstaan van sedentaire samenlevingen aan het einde van de laatste ijstijd.

Sleutelontwikkelingen

Het onderzoek van de ‘European Prehistory’-groep richt zich op de geschiedenis van Europa en Eurasia, van het begin van de landbouw tot het begin van de Romeinse periode. Dit was een periode waarin sleutelontwikkelingen plaatsvonden die tot de dag van vandaag een diepe impact hebben op Europese landschappen en samenlevingen.

Nabije Oosten

De Leidse archeologen van ‘Archaeology of the Near East’ onderzoeken de smeltkroes van beschavingen in het Nabije Oosten, van de vroege nieuwe steentijd tot de Osmaanse periode. Ze kijken onder meer naar cruciale ontwikkelingen als de overgang van nomadisch naar sedentair, de opkomst en impact van langeafstandshandelsnetwerken, en het ontstaan van nieuwe rijken. 

Het huidige onderzoek binnen ‘Classical & Mediterranean Archaeology’ richt zich op de synergiën die zich ontwikkelden in de Oudheid, inclusief culturele en imperiale expansie, in de periode tussen 500 voor Christus tot 500 na Christus.

Langetermijnprocessen

Bij ‘Roman Provinces, Middle Ages and Modern Period’ gaan de onderzoekers dieper in op de langetermijnprocessen binnen en buiten Europa, waaronder de voormalige Romeinse wereld. Meer specifiek gaat het onder meer over de Romeinse grensinfrastructuur, de overgang van de Romeinse tot de middeleeuwse wereld, en de urbanisatie in de late middeleeuwen en de moderne tijd.

Nieuwe en Oude wereld

De belangrijkste onderzoeksgebieden van de groep ‘Archaeology of the Americas’ zijn de ontwikkeling van Amerindiaanse samenlevingen en de impact van het kolonialisme in de regio’s rond de Caribische zee. Dit is de schakel tussen de eerste interacties tussen de Nieuwe en de Oude wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.