Universiteit Leiden

nl en

Visie

Fundamentele kennis die voortkomt uit onderzoek vergroot onze culturele rijkdom en is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, diensten en de inrichting van onze samenleving.

Grenzen verleggen

Aan onze universiteit vindt hoogwaardig onderzoek plaats met belangrijke maatschappelijke bijdragen aan een meer veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. Innovaties komen voort uit wetenschappelijk onderzoek met als doel het onbekende bekend te maken en de grenzen van bestaande wetenschapsgebieden te verleggen.

Excelleren

Wetenschappers geven vorm aan onze wetenschapsgebieden. Zij krijgen in Leiden en Den Haag de ruimte en de middelen om te excelleren. Zij zijn daarmee ook een voorbeeld voor studenten. De Universiteit Leiden heeft  hierdoor een sterke positie in vijf toonaangevende internationale rankings en wetenschappelijke persoonsgebonden subsidies en prijzen: Spinozaprijzen, honoreringen van de European Research Council (ERC), subsidies Vernieuwingsimpuls en Akademie hoogleraren.

Verwevenheid van onderwijs en onderzoek

Ons onderwijs en onderzoek zijn nauw verweven met elkaar.  Niet alleen om studenten tot onderzoekers op te leiden, maar ook om hen te leren vraagstukken in hun toekomstige beroepspraktijk met een kritische academische blik en een wetenschappelijke methode te benaderen.

Disciplinair en interdisciplinair onderzoek

Ons onderzoek kent een stevige disciplinaire basis binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Vanuit deze basis verrichten onderzoekers zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek. Zij staan in nauw contact met de samenleving en laten zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst, die zij vertalen naar  fundamentele onderzoeksvragen.
De universiteit stimuleert interdisciplinariteit door focus op 11 profileringsgebieden.

Partnerschap met Delft en Erasmus

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam vormen een hecht partnerschap. Ze werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek, en valorisatie en maatschappelijke outreach.

De Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus is gevormd in 2012 en bouwde voort op al bestaande samenwerking tussen de drie partners, vooral in het medisch/technologisch domein (Medical Delta) en in het bèta-domein.

Door samen te werken willen de drie universiteiten complexe maatschappelijke vraagstukken effectiever doorgronden en oplossen.

Internationale samenwerking

Onderzoekers van  de Universiteit Leiden onderhouden uitgebreide internationale netwerken. De Universiteit Leiden ziet deze samenwerking als essentieel voor de wetenschapsontwikkeling. Niet alleen tussen onderzoekers bestaan samenwerkingsverbanden. De Universiteit Leiden was in 2002 een van de oprichters van de League of European Research Universities (LERU), die, naast het bevorderen van onderlinge samenwerking, ten doel heeft hetbelang van fundamenteel onderzoek te bepleiten. De LERU omvat 21 Europese topuniversiteiten. Daarnaast bestaan nog vele andere overeenkomsten met universiteiten en onderzoekinstellingen in de rest van de wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie