Universiteit Leiden

nl en

Visie

Fundamentele kennis die voortkomt uit onderzoek vergroot onze culturele rijkdom en is een belangrijke basis voor de ontwikkeling en vernieuwing van producten, diensten en de inrichting van onze samenleving.

Grenzen verleggen

Aan onze universiteit vindt hoogwaardig onderzoek plaats met belangrijke maatschappelijke bijdragen aan een meer veilige, gezonde, duurzame, welvarende en rechtvaardige wereld. Innovaties komen voort uit wetenschappelijk onderzoek met als doel het onbekende bekend te maken en de grenzen van bestaande wetenschapsgebieden te verleggen.

Internationale samenwerking

Onderzoekers van  de Universiteit Leiden onderhouden uitgebreide internationale netwerken. De Universiteit Leiden ziet deze samenwerking als essentieel voor de wetenschapsontwikkeling. Niet alleen tussen onderzoekers bestaan samenwerkingsverbanden. De Universiteit Leiden was in 2002 een van de oprichters van de League of European Research Universities (LERU), die, naast het bevorderen van onderlinge samenwerking, ten doel heeft het belang van fundamenteel onderzoek te bepleiten. De LERU omvat 21 Europese topuniversiteiten. Daarnaast bestaan nog vele andere overeenkomsten met universiteiten en onderzoekinstellingen in de rest van de wereld.

Streven naar excellentie

Wetenschappers geven vorm aan onze wetenschapsgebieden. Ze krijgen in Leiden en Den Haag de ruimte en de middelen om te excelleren en zijn daarmee ook een voorbeeld voor studenten. De Universiteit Leiden heeft  hierdoor een sterke positie in vijf toonaangevende internationale rankings en wetenschappelijke persoonsgebonden subsidies en prijzen: Spinozaprijzen, honoreringen van de European Research Council (ERC), subsidies Vernieuwingsimpuls en Akademiehoogleraren.

Verwevenheid van onderwijs en onderzoek

Ons onderwijs en onderzoek zijn nauw verweven met elkaar.  Niet alleen om studenten tot onderzoekers op te leiden, maar ook om hen te leren vraagstukken in hun toekomstige beroepspraktijk met een kritische academische blik en een wetenschappelijke methode te benaderen.

Disciplinair en interdisciplinair onderzoek

Ons onderzoek kent een stevige disciplinaire basis binnen een breed scala van wetenschapsgebieden. Vanuit deze basis verrichten onderzoekers zowel disciplinair als interdisciplinair onderzoek. Zij staan in nauw contact met de samenleving en laten zich inspireren door wetenschappelijke en maatschappelijke vragen van de toekomst, die zij vertalen naar fundamentele onderzoeksvragen.

Zo zijn de Nationale Wetenschapsagenda van de Rijksoverheid en de nieuwe Europese agenda Horizon Europe krachtige agenda’s voor ons wetenschappelijk onderzoek in Leiden en Den Haag. Ook de agenda van de Verenigde Naties, neergelegd in de Sustainable Development Goals, is in toenemende mate richtinggevend voor ons onderzoek in die twee steden.

Partnerschap met Delft en Erasmus

De Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam vormen een hecht partnerschap. Ze werken op tal van gebieden samen in onderwijs, onderzoek, en valorisatie en maatschappelijke outreach.

De Strategische Alliantie Leiden-Delft Erasmus Universities is gevormd in 2012 en bouwde voort op al bestaande samenwerking tussen de drie partners, vooral in het medisch/technologisch domein (Medical Delta) en in het bèta-domein. In 2012 is die samenwerking uitgebreid naar ook het alfa-gamma domein.

Door samen te werken willen de drie universiteiten, met heel complementaire disciplines en sterktes, complexe maatschappelijke vraagstukken effectiever doorgronden en oplossen.

Partnerschap met de Hogeschool der Kunsten

Met de Hogeschool der Kunsten Den Haag met haar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten, en met het Koninklijk Conservatorium, werkt de universiteit nauw samen in een gezamenlijk instituut: de Academy of Creative and Performing Arts (ACPA). Naast wetenschappelijk onderzoek in en naar de kunsten, met name in de vorm van promotieonderzoek, biedt ACPA academisch (kunst)onderwijs en kunstvakken voor academici en organiseert het instituut culturele evenementen op het snijvlak van kunst en kennis.

Internationale samenwerking

Onderzoekers van de Universiteit Leiden onderhouden uitgebreide internationale netwerken. Deze samenwerking is vanzelfsprekend en essentieel voor de wetenschapsontwikkeling. Niet alleen tussen onderzoekers bestaan samenwerkingsverbanden. De universiteit was in 2002 een van de oprichters van de League of European Research Universities (LERU), die, naast het bevorderen van onderlinge samenwerking, ten doel heeft het belang van fundamenteel onderzoek te bepleiten. De LERU omvat 23 Europese topuniversiteiten.

Daarnaast bestaan nog vele andere overeenkomsten met universiteiten en onderzoekinstellingen in de wereld.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.