Universiteit Leiden

nl en

Instituut Bestuurskunde

Het Instituut Bestuurskunde werkt aan complexe problemen waar de publieke sector in de 21ste eeuw mee te maken heeft: van klimaatbeleid tot de gevolgen van de digitalisering. De onderzoekers van het Instituut Bestuurskunde analyseren, duiden en denken mee over oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen van nu.

Het instituut is gevestigd in Den Haag. Die locatie geeft wetenschappers de kans om gemakkelijk in contact met samenwerkingspartners zoals ministeries en internationale organisaties, maar ook om partijen als de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) of de waterschappen. Op die manier spelen Leidse bestuurskundigen een belangrijke rol bij beslissingen die veel mensen raken.

Academische samenwerking

Het onderzoek speelt zich af binnen zes leerstoelgroepen:

  • European Governance
  • International Governance
  • Public Sector Management
  • Comparative Public Sector Reform
  • Digitalization and Public Policy
  • Public Affairs & Public Policy

Het instituut werkt nauw samen met andere Leidse faculteiten. Zo verzorgt het samen met de economen van de rechtenfaculteit de opleiding Economie, Bestuur en Management (EBM) waar studenten hun weg vinden in complexe financieel-economische kwesties op basis van kennis in vakgebieden als economie, publiek management, politicologie en recht.

 

EU-beleid en International Governance

De groep European Governance bestudeert hoe EU-beleid doorwerkt op verschillende niveaus. Een door de EU genomen besluit moet uiteindelijk in nationale wet- en regelgeving worden omgezet, denk bijvoorbeeld aan luchtkwaliteitsnormen. Overheden van Brussel tot aan de gemeente komen in beweging om de regels door te voeren. De onderzoekers van deze groep bestuderen hoe dat proces plaatsvindt.

Organisatie van openbaar bestuur

De groepen Public Sector Management en Comparative Public Sector Reform richten zich op de organisatie van het openbaar bestuur zoals gemeenten, provincies, maar ook waterschappen, ziekenhuizen en onderwijsinstellingen. Hoe werken deze organisaties? Wat reken je tot de publieke sector? Hierbij zijn ze specifiek geïnteresseerd in publiek leiderschap, bijvoorbeeld leiderschap binnen een veranderende organisatie Hoe neem je iedereen binnen een organisatie mee?

Digitalisering

Binnen de groep Digitalization and Public Policy willen de onderzoekers onder meer weten hoe digitalisering beleid en bestuur raakt en welke kansen het biedt voor innovatie en verbetering ervan. Ze richten zich bijvoorbeeld op de het gebruik van data voor beleid en op toepassingen van data science en kunstmatige intelligentie in de uitvoering.

Interactie met overheden

Public Affairs & Public Policy bestudeert de interactie tussen de overheid met bedrijven, organisaties en groepen burgers. Hoe zorg je dat je boodschap door de politiek wordt gehoord? Hoe werkt lobbyen? Hun resultaten komen terecht bij de partijen die er in de praktijk gebruik van maken, zoals de Beroepsvereniging voor Public Affairs.

In het Leiden Leadership Centre in Den Haag vindt men een platform voor onderzoek en onderwijs op het gebied van publiek leiderschap. Daar worden nieuwe wegen verkend om publiek leiderschap in complexe vraagstukken succesvol richting te geven, nu en met het oog op de toekomst. Interdisciplinair en internationaal. Wetenschappers en ervaringsdeskundigen op het gebied van publiek leiderschap werken er samen op het snijvlak tussen theorie en praktijk.

Onderwijs

De band tussen onderwijs en onderzoek is sterk. Bestuurskundestudenten worden betrokken bij het onderzoek door mee te doen en te denken met lopende projecten. Bij hun werkgroep- en afstudeeropdrachten zijn de studenten bezig met ontwikkeling van hun eigen onderzoek.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.