Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute for Area Studies

Wie complexe regio’s als het Midden-Oosten en Azië echt wil begrijpen, moet de cultuur, geschiedenis en lokale samenlevingen door en door kennen. Gedreven door een nieuwsgierigheid naar andere culturen, zorgt het Leiden University Institute for Area Studies (LIAS) voor begrip en de nodige duiding van historische en actuele ontwikkelingen in Azië en het Midden-Oosten.

Netwerk

Een van de grote krachten van het LIAS is het sterke netwerk van onderzoeksinstituten en –collecties waar het instituut onderdeel van uitmaakt, onder meer met het Rijksmuseum van Oudheden (RMO), het Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten (NINO), het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde (KILTV) en het International Institute for Asian Studies (IIAS).

Het LIAS-onderzoek trekt de aandacht van andere wetenschappelijke instellingen. En ook ambassades, ministeries, en landelijke media weten de onderzoekers te vinden voor het verkrijgen van context rond een bepaalde regio, cultuur of voor de duiding van bepalende ontwikkelingen. Zo wordt de expertise van het instituut ingezet bij de voorbereiding van staatsbezoeken en handelsmissies.

Azië en Midden-Oosten

De twee onderzoeksgebieden van het LIAS zijn het Midden-Oosten en Azië, die in verschillende projecten samenkomen. De spanwijdte van hun onderzoek is enorm: alle regio’s tussen Marokko en Japan, van 3000 voor Christus tot het heden.

Binnen het Midden-Oosten-onderzoek kijken de onderzoekers onder meer naar de opkomst van imperia. Hoe ontstonden deze grote wereldrijken? En hoe bleven ze bijeen? Het onderzoek begint bij het Achaemenidische Rijk in Perzië (500 voor Christus) en beslaat de vroegste periode van de islamitische veroveringen (ongeveer 700 na Christus) tot aan de verbreiding van de Turks-Perzische cultuur vanuit Centraal-Azië (1400 na Christus).

Van eetcultuur tot de Japanse bezetting

Binnen de Azië-groep is de spanwijdte enorm, van het Digital Humanities-onderzoek naar netwerken in China in de premoderne tijd (Hoe functioneerden binnen het Aziatische land de culturele netwerken van literatoren? En hoe werkte de culturele elite van China samen?) tot aan de Japanse bezetting van Nederlands-Indië.

De LIAS-onderzoekers richten zich niet alleen op het verleden, maar kijken ook naar de actualiteit. Zo onderzoeken ze binnen het project ‘Garbage matters’ de geschiedenis van afval in de regio Oost-Azië, wat een vervolg is op hun onderzoek naar eetgewoonten.

En ook wordt door onderzoekers het werk van de twee onderzoeksgebieden Midden-Oosten en Azië verbonden, zoals in het onderzoek naar Indiase arbeidsmigranten in de Golfstaten.

Globale verhoudingen

Meer kennis en begrip van het Midden-Oosten en Azië is essentieel om de globale verhoudingen van het verleden en het heden te kunnen begrijpen. De LIAS-onderzoekers nemen met hun kennis, expertise en jarenlange ervaring een sleutelpositie in, waardoor we ook in de toekomst verzekerd zijn van de juiste duiding van deze complexe regio’s. Als docenten zijn de onderzoekers bovendien actief in het tal van opleidingen binnen de faculteit, waaronder de populaire opleiding International Studies in Den Haag.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.