Universiteit Leiden

nl en

Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing

Goed onderwijs legt de basis voor de toekomst. Elke scholier en student moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf halen. Docenten zijn bepalend voor de kwaliteit van het onderwijs. Daarom staat de docent centraal binnen het onderzoek en onderwijs van het Interfacultair Centrum voor Lerarenopleiding, Onderwijsontwikkeling en Nascholing (ICLON).

Het ICLON zorgt voor de verbinding tussen onderwijskennis en onderwijspraktijk: wetenschappelijke inzichten worden toegepast in schoolklassen en collegezalen. Omgekeerd zijn praktijkervaringen de impuls voor onderzoek naar en ontwikkeling van de praktijk van voortgezet en hoger onderwijs. 

Praktijkgericht

Dat laatste gebeurt bij het Leidse onderwijsinstituut door stevig in de praktijk te staan. Het onderzoek wordt altijd uitgevoerd met of door docenten, onder anderen door duale promovendi die zowel onderzoek doen als voor de klas staan.

Vanuit die praktijk helpt het ICLON middelbare scholen en hogeronderwijsinstellingen met het ontwikkelen van hun expertise. Ook gemeenten (onder meer Den Haag, Leiden en Rotterdam) kloppen aan voor advies. 

Van differentiatie tot gaming

Onderzoek binnen het ICLON vindt plaats op basis van de vier belangrijkste theoretische onderwijsperspectieven: ‘behavioral’- (gedrag), ‘cognitive’-  (cognitief), ‘situated’- (sociaal) en ‘ecological’ (leeromgeving) learning. Onderzoeksprojecten van het instituut richten zich op onderwijsontwikkelingen binnen de thema’s docent en didactiek. Voorbeelden daarvan zijn probleemoplossend onderwijs, de inzet van game-elementen en differentiatie.

Differentiatie

Voor hun onderzoek naar differentiatie, bekijken de Leidenaren hoe docenten het best rekening kunnen houden met de verschillende niveaus, behoeftes en achtergronden van de leerlingen. Het onderzoek richt zich op het ondersteunen van het leerproces van elke leerling. Ook wordt gekeken hoe een docent in een cultureel diverse klas het best bepaalde onderwerpen kan behandelen, zoals de Tweede Wereldoorlog of de islam.

Probleemoplossend onderwijs

Binnen het didactische onderzoek gaat het onder meer om probleemoplossend onderwijs. Leerlingen krijgen een opdracht waarbij ze een oplossing moeten vinden bij een situatie die nieuw en verrassend is. Ze gaan vervolgens in groepjes op onderzoek uit om te weten te komen waarom iets wel of juist niet kan. Met deze methode leren scholieren hoe bepaalde concepten met elkaar samenhangen.

Een recente ontwikkeling op didactisch gebied is de inzet van game-elementen. Hoe kun je technologie en competitie inzetten, zodat kinderen er iets van leren? Motiveren games kinderen om iets te leren? Onderzoekers ontwikkelen samen met game-bedrijven spellen om uiteenlopende didactische doelen te bereiken.

Gerenommeerd instituut

De goede naam van het instituut zorgt ervoor dat gerenommeerde universiteiten samen willen werken met de Leidse onderzoekers. Zo blijven de onderzoekers van het ICLON werken aan steeds beter onderwijs, met een centrale rol voor de docent, opdat ook de tieners van de toekomst de kansen krijgen die ze verdienen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.