Universiteit Leiden

nl en

Instituten

Al het onderzoek van de Universiteit Leiden is georganiseerd in instituten. Om recht te doen aan de veelkleurigheid van het onderzoek (en dus ook aan het onderwijs) dat daar uit voortvloeit vindt u op deze pagina’s omschrijvingen van alle Leidse instituten.

Sommige instituten vallen samen met een welomschreven wetenschapsgebied: wijsbegeerte, natuurkunde, politieke wetenschap, taalwetenschap. Maar er zijn ook instituten die niet tot één zo’n wetenschapsgebied of discipline te herleiden zijn en die verschillende wetenschapsgebieden in een bepaalde samenhang omvatten. Bijvoorbeeld het Leiden Institute of Area Studies, het Afrika Studie Centrum, het Institute of Security Studies and Global Affairs, of aan het University College in Den Haag, dat zich richt op global challenges. En de Faculteit der Geneeskunde is bijna een universiteit op zichzelf.

Maar ook de instituten waarin wel één discipline centraal staat zijn aanzienlijk veelkleuriger dan men op het eerste gezicht zou denken. Wie bijvoorbeeld bij het Instituut voor Geschiedenis aan de vaderlandse geschiedenis denkt, ziet bij beter kijken diepgaand onderzoek naar globalisering en mondiale veranderingen, naar belangrijke processen als migratie, kolonialisme, urbanisatie en identiteitsvorming.

Of bijvoorbeeld het Leidse Instituut voor Chemisch Onderzoek, waar de ene helft van de onderzoekers zich concentreert op een beter moleculair begrip van de biologische processen die leiden tot ziekten, zoals erfelijke aandoeningen en neurodegeneratieve ziekten, terwijl de andere helft nieuwe materialen en processen ontwikkelt die nodig zijn voor de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame alternatieven.

Deze teksten bieden een blik in de diepte. Voor de breedte, en om te zien hoe Leidse wetenschappers samenwerken aan discipline-overstijgende grote vraagstukken, kunt in terecht in de wetenschapsdossiers.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.