Universiteit Leiden

nl en

Leiden Institute of Advanced Computer Science

De maatschappij en de wetenschap veranderen in hoog tempo door grote ontwikkelingen in digitale informatieverwerking. Het LIACS staat hier middenin met vooraanstaand onderzoek in gegevensverwerking en kunstmatige intelligentie. Dat bereikt het instituut door een unieke combinatie van fundamenteel en toegepast onderzoek, gericht op belangrijke vragen in maatschappij en wetenschap.

Fundamenteel en toegepast

Het fundamentele informaticaonderzoek bij LIACS richt zich op kunstmatige intelligentie. De onderzoekers richten zich op vragen over hoe een computer complexe taken kan oplossen door te leren van eerdere resultaten, interactie met de omgeving of door evolutionaire selectie-algoritmes. Daarnaast besteedt LIACS aandacht aan de analyse en ontwikkeling van complexe digitale systemen zoals parallelle computers, quantumcomputers, robots, en de veiligheid en betrouwbaarheid van deze systemen. Ook is er veel aandacht voor de analyse van grote hoeveelheden data, waarbij het doel is om patronen te herkennen die belangrijke informatie kunnen opleveren voor het nemen van beslissingen.

Maatschappelijke vraag

Maatschappelijke vragen vormen de input voor veel onderzoek bij LIACS. Dit levert nieuwe en essentiële samenwerkingen op. Binnen de faculteit, met onderzoekers van andere faculteiten, met andere universiteiten, en vooral met (overheids)organisaties en bedrijven. Zo is LIACS betrokken bij datamining-projecten voor het opsporen van fraude voor overheidsinstanties of verzekeringen. Ook wordt nauw samengewerkt met bedrijven als Tata Steel, Honda en BMW voor het optimaliseren en duurzamer maken van productieprocessen.

De analyse van grootschalige sociale netwerkdata leidt tot nieuwe inzichten in onderwerpen als financiële stromen en fake news. In samenwerking met sociale wetenschappers levert LIACS een bijdrage aan het verbeteren van informaticaonderricht in Nederland en daarbuiten. Uniek in Nederland is het Leidse team dat zich bezighoudt met de analyse van sportdata waar topsporters gebruik van maken om beter te kunnen presteren.

AI4LIFE

‘AI for life’ is de missie van het LIACS. Het instituut zet zich in voor onderzoek voor het leven, in de breedste zin van het woord: van fundamenteel onderzoek naar natuurlijke algoritmes en programmeertalen, tot de life sciences en human centered AI. Zo wordt machine learning ingezet om nieuwe medicijnen te ontdekken. Een andere toepassing is het vouwen en aan elkaar knopen van moleculen met behulp van visualisatie en beeldverwerkingsalgoritmes. Het LIACS bestudeert assisted-living met robots en human-computer interactie voor mensen met fysieke beperkingen. Dit alles doet het instituut samen met partners in faculteit, universiteit en bedrijfsleven. Het instituut is dus een echte verbinder.

Samenwerken zit in het bloed

Een voorbeeld daarvan is ook het Data Science Research Onderzoeksprogramma (DSO). Dat ​​​​is een universiteitsbreed programma dat erop gericht is de kwaliteit van het bestaande data science-onderzoek te verhogen, en het gebruik van data science-methoden te bevorderen bij alle zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. Aan het programma zijn rond de twintig promovendi verbonden.

Toekomstperspectief

Binnen de informatica, data science en kunstmatige intelligentie is LIACS nationaal en internationaal een gerenommeerd instituut. Het onderwijs is individueel gericht en onderzoekgedreven, en veel studenten komen om die reden naar Leiden om informatica te studeren. Door de toename van fundamenteel en toegepast onderzoek naar data science en kunstmatige intelligentie zal het instituut de komende jaren sterk blijven groeien.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.