Universiteit Leiden

nl en

Nevenwerkzaamheden

Het verrichten van nevenwerkzaamheden is belangrijk om onderwijs, onderzoek en samenleving met elkaar te verbinden. Voor het verrichten van nevenwerkzaamheden gelden wel voorwaarden, die vooral zijn gericht op transparantie.

Definitie

Nevenwerkzaamheden zijn alle betaalde en onbetaalde werkzaamheden die een werknemer van de universiteit niet uit hoofde van zijn of haar functie verricht. Het maakt niet uit of de werkzaamheden binnen of buiten werktijd plaatsvinden.

Melden verplicht

Een werknemer is verplicht nevenwerkzaamheden te melden. Zonder toestemming van het bestuur van de faculteit of dienst waar hij of zij werkt, is het niet toegestaan nevenwerkzaamheden te vervullen.

Registratie

Nevenwerkzaamheden van werknemers van de Universiteit Leiden worden opgenomen in een register. Hierin staat vermeld wat de aard van de nevenwerkzaamheden is en bij welke instantie ze worden verricht. Nevenwerkzaamheden van hoogleraren staan in een online overzicht en op hun profielpagina's op de universitaire website.

Regeling

De regels voor nevenwerkzaamheden zijn vastgesteld in de Kaderregeling Nevenwerkzaamheden Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.