Universiteit Leiden

nl en

Psychologie

Het Instituut Psychologie verzorgt innovatief en interdisciplinair onderzoek en onderwijs binnen de psychologie en aanverwante vakgebieden.

De focus binnen het instituut ligt op 3 grote gebieden:

  • Gezondheid en welzijn
  • Ontwikkelen en leren
  • Sociale, cognitieve en economische besliskunde

Het onderzoek varieert van labwerk tot veldwerk en klinische trials. Voor alle drie deze gebieden zijn door NWO Spinoza- en Stevinpremies uitgereikt aan wetenschappers van het instituut.  

Onderzoekers van het Instituut Psychologie combineren zoveel mogelijk fundamenteel onderzoek naar bijvoorbeeld cognities, emoties en gedrag met meer toegepast onderzoek gericht op concrete persoonlijke en maatschappelijke vraagstukken.

Gezondheid en welzijn

In dit onderzoeksgebied draait het om het geheel van psychologische factoren rond gezondheid en ziekte en de ontwikkeling van innovatieve behandelmethoden. Onderzoekers kijken onder meer naar biomedische, sociale en technologische zaken. Waarom ontwikkelen mensen bijvoorbeeld angst- of stress-stoornissen? Op basis van diepgaande kennis ontwikkelen de psychologen gepersonaliseerde en digitale oplossingen om patiënten met psychische problemen en chronische lichamelijke klachten te helpen. Dat gebeurt onder andere bij het LUBEC.

Ontwikkelen en leren

In het veld Ontwikkeling en leren kijken onderzoekers naar het functioneren en veranderen van het brein naar mate we ouder worden – van kinderleeftijd tot adolescentie en van volwassen leeftijd tot ouderdom. Onderzoekers kijken naar het veranderende brein in een groot aantal gebieden: sociaal-cognitieve ontwikkeling, zelfregulering, flexibiliteit en lerend vermogen. Een belangrijk doel is te begrijpen hoe ons brein leert en reageert op zijn omgeving.

De adolescentie (puberteit) is een vormende periode waarbij het brein zich steeds meer bewust wordt van andere mensen in zijn omgeving. Dat uit zich soms in moeilijk en risico-zoekend gedrag, maar biedt ook kansen voor stimulerend leren en het vermogen zich aan te passen aan de omgeving. Leidse psychologen richten zich met hun kennis onder meer op de behandeling van jongeren met gedragsproblemen en sociale angst.

Sociale en economische besliskunde

De sociale en economische besliskunde richt zich op het proces en de gevolgen van het maken van beslissingen in het cognitieve, sociale en economische domein. Hoe maken en onderhouden mensen vriendschappen en relaties? Hoe gaan we om met bijvoorbeeld inclusiviteit en diversiteit op de werkvloer en met financiële onzekerheid? Onderzoekers bestuderen algemene onderliggende neurologische processen en bijbehorend gedrag en stellen vragen als: hoe reageren mensen op beloningen? Hoe analyseren we hun omgeving op inconsequenties?

Door psychologische factoren te combineren met sociale en omgevingsfactoren helpen de Leidse psychologen mensen met het maken van betere beslissingen. Dit kan leiden tot minder stress in de werkomgeving, de-escalatie van conflicten en meer creativiteit en werkplezier bij het werken in een team.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.