Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Jaap van den Herik

Hoogleraar Juridische Informatica

Naam Prof.dr. H.J. van den Herik
Telefoon +31 71 527 7054
E-mail h.j.vandenherik@law.leidenuniv.nl

Jaap van den Herik (1947) is professor Informatica en Recht bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (sinds 2014) en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (sinds 1988). Zijn belangrijkste taak is het voorzitterschap van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science (LCDS).

Meer informatie Jaap van den Herik

Jaap van den Herik studeerde wiskunde (cum laude) aan de Vrije Universiteit Amsterdam en promoveerde aan de Technische Universiteit Delft in 1983. In 1984 was hij visiting professor aan de McGill School of Computer Science in Montreal. Daarna was hij verbonden aan Universiteit Maastricht (1987- 2008) en Tilburg University (2008-2016) als hoogleraar Informatica. Hij richtte het IKAT (Institute of Knowledge and Agent Technology) en TiCC (Tilburg center for Cognition and Communication) op, en begeleidde 71 PhD aio’s.

Aan de Universiteit Leiden was Van den Herik verbonden aan de afdeling Informatica (het huidige LIACS) tussen 1984 en 1988. Hij werd in 1988 benoemd tot hoogleraar Informatica en Recht, bij het Center for Law in the Information Society (eLaw). Sinds 2012 is hij ook fellow-hoogleraar bij het Centrum Regionale Kennisontwikkeling (CRK), voor de begeleiding van promovendi. Daarnaast is hij sinds 2014 verbonden aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS), waar hij samen met Joost Kok en Jacqueline Meulman het Leiden Centre of Data Science (LCDS) heeft opgericht.

Van den Heriks onderzoeksinteresses zijn kunstmatige intelligentie, intelligente rechtssystemen, big data en sociale innovatie. In 2012 ontving hij een ERC Advanced Grant samen met Jos Vermaseren (PI, Nikhef) en Aske Plaat, voor het onderzoeksvoorstel “Solving High Energy Physics Equations using Monte Carlo Gaming Techniques.” Van den Herik ontving een Humies Award in 2014, voor zijn onderzoek naar computerschaak.

Van den Herik is actief in een groot aantal organisaties en adviesraden, zoals JURIX, BNVKI, de ICGA, ToKeN, Catch en het consortium BiG Grid. Daarnaast is hij fellow van het European Coordinating Committee for AI (ECCAI), lid van de TWINS-adviesraad van de KNAW en lid van de Koninklijke Hollandsce Maatschappij der Wetenschappen.

Hoogleraar
Wiskunde en Natuurwetenschappen
Leiden Inst Advanced Computer Sciences
Werkadres
Snellius
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden
Kamernummer 164
Contact
+31 71 527 7054
h.j.vandenherik@law.leidenuniv.nl
ICGA Journal
co Editor in Chief
Google, Brinkhof, SIDN-fonds en Greenhost scriptie prijs
Member jury Internetscriptieprijzen KHMW Internet en Recht
Prof.dr. R. Timman chair Data Analytics for Environmental Modelling
lid van Curatorium
Leiden University
Member Curatorium Prof.dr. R. Timman Chair
Campus Den Haag
Advisor
Assesment cie Computer Science in the Netherlands
Member
Corry Vreeken Foundation
Chair
ICAART
Program Chair 2013, 2014, 2015, 2016
Centrum Regionale Kennisontwikkeling Universiteit Leiden
Adviseur
Socrates Board
Member
DECIS Board
Member
UvA
Member Curatorium TNO Chair Applied Sensor Networks
Editional Boards of Entertaining Computing
Theoretical Computer Science and Data and Knowledge Engineering
The board of TWINS (KNAW)
Member
Board of SECVA
Member
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Flanders
Member
Maastricht School of Management
Adviseur
Max Euwe Centrum, Amsterdam
Science Advisor