Universiteit Leiden

nl en

Hans-Martien ten Napel

Universitair hoofddocent

Naam
Mr.dr. H.M.T.D. ten Napel
Telefoon
+31 71 527 7710
E-mail
h.m.t.d.tennapel@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-9824-0878

Hans-Martien ten Napel is per 1 mei 2013 benoemd tot universitair hoofddocent. Hiernaast is hij Research Fellow aan de Leiden Law School en, sinds 2008, senior onderzoeker bij de Onderzoekschool Rechten van de Mens.

Meer informatie over Hans-Martien ten Napel

Hans-Martien ten Napel is sinds 1 mei 2013 universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht. Hiernaast is hij Research Fellow aan de Leiden Law School, Affiliated Member van het Center for the Study of Political Parties and Representation en lid van het Onderzoekersnetwerk Recht en Religie en  het Netherlands Network for Human Rights Research. Eerder was hij verbonden aan het departement Politieke Wetenschappen en, als Post-Doctoral Fellow, aan het Minda de Gunzburg Center for European Studies aan Harvard University (Cambridge, MA). 

Hij doceert onder meer het populaire bachelorkeuzevak Politiek staatsrecht en het masterprofileringsvak Vergelijkend constitutioneel recht. In de zomer van 2016 verzorgde hij, samen met de vice-president van de Raad van State, de Honours Class ‘Constitutionele concepten en praktijk’. Tevens is hij momenteel betrokken bij de begeleiding van een drietal promotie-onderzoeken.

In 2013 werd een voorstel waarvan hij medeindiener was, getiteld ‘Religion Renegotiated: Faith-Based Organizations and the State in the Netherlands Since the 1960s’, door NWO ingewilligd. In 2014 ontving hij een Research Fellowship in Legal Studies van het Center of Theological Inquiry in Princeton, NJ. Hierdoor kon hij gedurende het academische jaar 2014-2015 deelnemen aan een interdisciplinair onderzoeksproject over het thema 'Law and Religious Freedom'. In 2017 kende het Leidse profileringsgebied Interaction Between Legal Systems hem een 'seed money grant for frontier research' toe.

Recentelijk verschenen artikelen van zijn hand in onder meer Ars Aequi, European Constitutional Law Review, European Public Law, Journal of Interreligious Studies, Journal of Markets and Morality, Muslim World Journal of Human Rights, Nederlands Juristenblad, Oxford Journal of Law and Religion en Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. Tevens was hij co-redacteur en -auteur van de bundels Regulating Political Parties: European Democracies in Comparative Perspective (2014) en The Powers That Be. Rethinking the Separation of Powers (2015).

Sinds 2015 maakt hij deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid (Boom Juridische uitgevers). In het voorjaar van 2017 verscheen, mede als uitvloeisel van eerdergenoemd Research Fellowship en NWO-project, van zijn hand de monografie Constitutionalism, Democracy and Religious Freedom. To Be Fully Human (Routledge).

Proefschrift

Proefschrift: Universiteit Leiden, 23 januari 1992, 'Een eigen weg'. De totstandkoming van het CDA (1952-1980).

Onderwijs

  • Politiek staatsrecht
  • Vergelijkend constitutioneel recht
  • Constitutionele vraagstukken in Europese context
  • Scriptiebegeleiding (zie lijst met suggesties voor onderwerpen elders op de site van de afdeling staats- en bestuursrecht)

Onderzoek

Hans-Martien ten Napel verricht onderzoek binnen de deelprogramma's ‘The Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdiction’ en 'Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World’ van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hiernaast maakt hij deel uit van het interfacultaire profileringsgebied Political Legitimacy: Institutions and Identities en bereidt hij een subsidieaanvraag voor in het kader van een ILS 'seed money grant for frontier research'.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.11

Contact

Publicaties

  • Tijdschrift voor Religie, Recht en Beleid Lid redactie
  • Stichting De Honderd Gulden Reis Secretaris
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.