Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr. Y.E. Schuurmans
Telefoon
+31 71 527 8924
E-mail
y.e.schuurmans@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans (1977) is hoogleraar Staats- en bestuursrecht en tevens voorzitter van de afdeling Staats- en bestuursrecht.

Meer informatie over Ymre Schuurmans

Nieuwsberichten

In 2014 is Ymre benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht. In 2015 sprak zij haar oratie ‘Van bestuursrechtelijke detailhandel naar maakindustrie’ uit. Daarin problematiseert zij de focus op individuele geschilbeslechting en vraagt zij aandacht voor bovenindividuele geschillen met de overheid en de maatschappelijke rol van de bestuursrechter.

Haar onderzoekinteresses liggen op rechtsbescherming, organisatie en normering van bestuursrechtelijke procedures, dataverzameling en bewijsrechtelijke vraagstukken. In dat kader verricht zij vaak rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij zij zowel aandacht heeft voor het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht, als voor bestuursrechtelijke stelsels in andere landen.  Zij schreef verschillende preadviezen (VAR, NVvR en NVvP) en deed onder meer onderzoek voor het WODC, de Raad voor de rechtspraak en diverse bestuursorganen.

In het Leidse curriculum verzorgt zij onder andere in de bachelor en in de master het vak Bestuursprocesrecht. Zij geeft diverse cursussen in het Post Academisch Onderwijs, waaronder bewijsrecht en actualiteiten bestuursprocesrecht en is vaste docent bij de SSR en de Grotius Academie. Ymre maakte deel uit van de verschillende (Midterm) Onderwijsvisitaties (Vu, LUC, Academie voor Wetgeving & Overheidsjuristen).

Curriculum vitae

Vanaf 2005 is Ymre Schuurmans verbonden aan de faculteit. Daaraan voorafgaand werkte zij als promovenda en docent aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Zij volgde daar tevens de studie Nederlands recht, waarin zij cum laude afstudeerde, zowel in het staats- en bestuursrecht als het privaatrecht (2000).

Ymre promoveerde op de dissertatie ‘Bewijslastverdeling in het bestuursrecht. Zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen’. Daarvoor ontving zij in 2009 de VAR-prijs. Deze prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt en beloont een persoon die een innovatieve en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het algemene bestuursrecht. In 2008 werd Ymre in het tijdschrift Mr. verkozen tot Nederlands beste bestuursrechtjurist onder de 35 jaar en won daarmee de Gouden Stoofpeer.

Ymre bekleedt verschillende nevenfuncties, waaronder die van rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Rotterdam. Zij is voorzitter van de redactie van open access tijdschrift NALL : Netherlands administrative law library  en redacteur van JB-plus.

Zij is medeoprichter van de E.A.P. (European Association of Public-Private Partnership), het Vrouwennetwerk Bestuursrecht en lid van de European Group of Public Administration. In 2008 verbleef zij als visiting research scholar aan Cardozo School of Law in New York.

Sinds 2015 vervult zij het voorzitterschap van de Afdeling Staats- en bestuursrecht.

 

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.30

Contact

Publicaties

  • Rechtbank Rotterdam rechter-plaatsvervanger
  • Sdu uitgevers redacteurschap tijdschrift JB-plus
  • Centrum voor Conflicthantering lid Raad van Advies
  • Uitgeverij Paris Redacteur RM Themis
  • Montaigne Centrum Lid Raad van Advies

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie