Universiteit Leiden

nl en

Ymre Schuurmans

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr. Y.E. Schuurmans
Telefoon
+31 71 527 8924
E-mail
y.e.schuurmans@law.leidenuniv.nl

Ymre Schuurmans is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht.

Meer informatie over Ymre Schuurmans

Prof. mr. Y.E. (Ymre) Schuurmans (1977) is met ingang van 1 september 2014 benoemd tot hoogleraar Staats- en bestuursrecht, in het bijzonder bestuursprocesrecht.

Zij is als research fellow verbonden aan de juridische Graduate School van de Universiteit Leiden, waar zij participeert in de profileringsgebieden ‘Interaction between Legal Systems’ en ‘Political Legitimacy’. Haar onderzoek richt zich op het algemene bestuursrecht, de bestuursrechtelijke procedures en de rechtspraak. In dat kader verricht zij vaak rechtsvergelijkend onderzoek, waarbij zij zowel aandacht heeft voor het burgerlijk procesrecht en strafprocesrecht, als voor bestuursrechtelijke stelsels in andere landen. In het Leidse curriculum verzorgt zij onder andere in de bachelor en in de master het vak Bestuursprocesrecht. Ook geeft zij diverse cursussen in het Post Academisch onderwijs.

Curriculum vitae

Sinds 2005 is Ymre Schuurmans verbonden aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Daaraan voorafgaand was zij als promovenda en docent verbonden aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Daar volgde zij ook de studie Nederlands recht, waarin zij cum laude afstudeerde, zowel in het staats- en bestuursrecht als het privaatrecht (2000).

In 2006 promoveerde Schuurmans op haar dissertatie ‘Bewijslastverdeling in het bestuursrecht. Zorgvuldigheid en bewijsvoering bij beschikkingen’. Daarvoor ontving zij in 2009 de VAR-prijs van de vereniging voor bestuursrecht. Deze prijs wordt eens in de vier jaar uitgereikt en beloont een persoon die een innovatieve en waardevolle bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van het algemene bestuursrecht. Als voortzetting van dat onderzoek leverde zij onder meer een belangrijke bijdrage aan de derde evaluatie van de Awb (Feitenvaststelling in beroep) en schreef zij verschillende preadviezen met een bewijsrechtelijk thema, voor de Vereniging voor bestuursrecht (VAR), de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking en de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht. In 2008 verbleef zij als visiting research scholar aan Cardozo School of Law in New York.

In dat jaar werd Ymre Schuurmans in het tijdschrift Mr. verkozen tot Nederlands beste bestuursrechtjurist, onder de 35 jaar, en won daarmee de Gouden Stoofpeer. Sinds 2011 is zij lid van het dagelijks bestuur van de Afdeling staats- en bestuursrecht, in welke hoedanigheid zij de portefeuilles onderwijs en financiën onder zich heeft. Zij is tevens mastercoördinator.

Relevante nevenfuncties

 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Amsterdam
 • Voorzitter redactie open access tijdschrift ‘NALL : Netherlands administrative law library’
 • Redacteur JB-plus (Jurisprudentie Bestuursrecht-plus)
 • Lid studiegroep ‘Law and Public Administration’ van de ‘European Group of Public Administration (EGPA)’
 • Bestuurslid Vrouwennetwerk Bestuursrecht

Onderwijs

 • Mastercoördinator
 • Bachelorvakken staats- en bestuursrecht, waaronder Bestuursprocesrecht
 • Mastervak Bestuursprocesrecht
 • Bewijsrecht
 • Begeleiding pleitteams
 • Scriptiebegeleiding
 • PAO-onderwijs op diverse terreinen (algemeen staats- en bestuursrecht; bestuursprocesrecht, waaronder bewijsrecht, omvang van het geding, hoger beroep, Awb en vreemdelingenrecht), onder andere bij SSR en Grotius Academie

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 1.05

Contact

Publicaties

 • Rechtbank Rotterdam rechter-plaatsvervanger
 • Boom Juridische uitgevers Voorzitter redactie NALL
 • Sdu uitgevers redacteurschap tijdschrift JB-plus
 • Centrum voor Conflicthantering lid Raad van Advies
 • Commissariaat voor de Media lid Adviescommissie Bezwaarschriften