Universiteit Leiden

nl en

Nina van Capelleveen

Docent

Naam
Mr. N.U. van Capelleveen
Telefoon
+31 71 527 7607
E-mail
n.u.van.capelleveen@law.leidenuniv.nl

Nina van Capelleveen is als promovenda verbonden aan de afdeling Jeugdrecht, Instituut voor Privaatrecht.

Meer informatie over Nina van Capelleveen

Nina van Capelleveen heeft haar bachelor Rechtsgeleerdheid cum laude behaald aan de Universiteit van Amsterdam. Na haar bachelor heeft zij de master Jeugdrecht gevolgd aan de Universiteit Leiden en deze in augustus 2019 cum laude afgerond.

Tijdens haar master is Nina werkzaam geweest als student-assistent bij de afdeling Jeugdrecht. Daarnaast heeft zij een onderzoeksstage gedaan bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam, waarbij haar onderzoek zich richtte op de betrokkenheid van ouders bij de uitvoering van jeugdreclassering. Na deze onderzoekstage is Nina bij Jeugdbescherming Regio Amsterdam werkzaam geweest als jurist in opleiding. Daarnaast nam Nina tijdens haar master deel aan het Pre-PhD Programme en schreef zij diverse publicaties.

Nina heeft een Meijers PhD-positie toegewezen gekregen voor haar promotieonderzoek naar de juridische aspecten van de preventie en aanpak van radicalisering bij jongeren. Het onderzoek richt zich op de verschillende juridische instrumenten – uit het jeugdbeschermingsrecht, het jeugdstrafrecht en het bestuursrecht – die hiervoor kunnen worden ingezet en onderzocht wordt in hoeverre hierbij de ontwikkeling van de jongere en de nationale veiligheid worden gewaarborgd, met inachtneming van de de fundamentele rechten van de jongere. In het promotieonderzoek worden klassiek juridisch onderzoek en juridisch-empirisch onderzoek gecombineerd.

Titel onderzoek: Preventing and tackling radicalization of children: balancing fundamental rights, child protection and public safety.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.20

Contact

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.