Universiteit Leiden

nl en

Andjelka Petreski

Buitenpromovendus

Naam
A. Petreski
Telefoon
+31 71 527 5200
E-mail
a.petreski.2@umail.leidenuniv.nl

Andjelka Petreski is sinds 2010 verbonden aan eLaw- Centrum voor Recht en Digitale Technologie, als buitenpromovendus.

Meer informatie over Andjelka Petreski

Biografie

Andjelka Petreski studeerde in 2008 af aan de Universiteit van Leiden in de afstudeerrichting Rechtsgeleerdheid, specialisatie Civiel recht. Voorafgaand de studie rechten behaalde ze de mastertitel in geschiedenis aan de Universiteit van Leiden. Tijdens het masterprogramma Algemene Geschiedenis  specialiseerde zij zich in Ideeëngeschiedenis. Andjelka studeerde af met een scriptie over John Dewey en zijn kritiek op de filosofische erfenis van Plato en Aristoteles. Aansluitend volgde zij parttime de studie rechten aan de Universiteit van Leiden. Gedurende de masterspecialisatie Burgerlijk recht richtte zij zich op juridische problemen in de contractuele relatie tussen spelers en spelaanbieders van massively multiplayer online games. Zij rondde het masterprogramma af met een masterscriptie over de vermogensrechtelijke vraagstukken van spelers van massively multiplayer online games zoals World of Warcraft. Haar masterscriptie werd genomineerd voor zowel de universitaire scriptieprijs als de facultaire Jongbloed scriptieprijs in 2010.

Tijdens haar studies geschiedenis en rechten werkte Andjelka voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij is sinds 2008 als senior adviseur werkzaam bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa), nu Autoriteit Consument en Markt (ACM). Vanaf 2010 is zij als buitenpromovendus verbonden aan eLaw.

Onderzoek

Andjelka heeft in het bijzonder belangstelling voor de wijze waarop informatietechnologie bestaande  structuren van de maatschappij beïnvloedt en hun juridische, filosofische en ethische fundamenten uitdaagt. 

Haar promotieonderzoek gaat over de centrale functie die aanbieders van online diensten hebben in de huidige informatie- en netwerkmaatschappij. De huidige samenleving digitaliseert in een snel tempo. Mensen raken op veel gebieden afhankelijk van internetdiensten die de basis vormen voor nieuwe manieren van (maatschappelijke) interactie en toegang tot informatie. Het ontbreken van toegang tot deze diensten kan ervoor zorgen dat mensen de aansluiting missen met de nieuwe vormen van interactie en informatievoorziening. Voor veel mensen zijn diverse online diensten inmiddels een belangrijk en vanzelfsprekend onderdeel van het dagelijkse leven geworden. Dit omvat bijvoorbeeld de uitwisseling en opslag van (persoonlijke) gegevens, het onderhouden van sociale contacten, het spelen van online games en de streaming van films en muziek.

Toegang tot online diensten is voor gebruikers van deze diensten een factor van grote betekenis geworden. In een informatie- en netwerksamenleving raken gebruikers meer afhankelijk van aanbieders van online diensten voor toegang tot informatie, persoonlijke data, sociale netwerken en diverse lifestyle vormen zoals gaming en muziek. De aanbieders van online diensten komen in een positie waarin zij grote invloed (kunnen) uitoefenen in hun relatie met gebruikers, doordat zij de gebruikersinformatie de facto beheersen. In veel gevallen is het voor gebruikers lastig om naar een andere provider over te stappen, omdat zij hun sociale contacten, virtuele objecten in games en muziek kunnen verliezen. Technische beperkingen in datamigratie zoals het ontbreken van interoperabiliteit en open standaarden van diensten zorgen voor barrières om over te stappen naar concurrerende aanbieders. Daarbij krijgen gebruikers regelmatig te maken met contractsvoorwaarden die een 'take-it-or-leave-it' opzet kennen. Vaak zijn de algemene voorwaarden gericht op de belangenbehartiging van aanbieders in plaats van dat zij gericht zijn op wederzijdse belangenbehartiging van partijen.

Dit onderzoek bestudeert de relatie tussen gebruikers van online diensten en aanbieders van deze diensten. In het bijzonder focust het onderzoek zich op de afhankelijkheid en interdependentie in de relatie tussen gebruikers en aanbieders van online diensten. Met behulp van drie case studies wordt beoordeeld of de belangen van partijen in voldoende mate zijn gewaarborgd. De case studies richten zich op de meest gebruikte online diensten: (i) online opslag van gegevens in clouds, (ii) online gaming en (iii) sociale netwerkdiensten. 

Buitenpromovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer FLEX

Contact

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.