Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt

Promovendus

Naam
Mr. F. Çapkurt
Telefoon
+31 71 527 7278
E-mail
f.capkurt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-6132-8769

Fatma Çapkurt is als promovenda verbonden aan de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij heeft in 2018 een Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject over de doorwerking van de Algemene verordening gegevensbescherming in het Nederlands bestuursrecht.

Meer informatie over Fatma Çapkurt

Fatma Çapkurt (1994) heeft Nederlands recht gestudeerd aan Tilburg University. Zowel haar bachelor als onderzoeksmaster behaalde zij cum laude. Tijdens haar studie rondde zij het honoursprogramma Topklas af en was zij werkzaam als onderzoeksassistent bij het departement Publiekrecht, encyclopedie en rechtsgeschiedenis. In het kader van de onderzoeksmaster heeft zij een semester gestudeerd aan de ‘Institut d’études politiques de Paris’ (Sciences Po Parijs), waar zij vakken heeft gevolgd op het gebied van Europees recht en rechtsfilosofie.

Na haar afstuderen in 2017 heeft Fatma zich verbonden aan de Universiteit Leiden, waar zij als onderzoeksmedewerker werkzaam was binnen het departement staats- en bestuursrecht. In 2018 heeft de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) haar een Onderzoekstalentbeurs toegekend voor een vierjarig promotietraject. In dit project onderzoekt zij hoe het Europees gegevensbeschermingsrecht doorwerkt in het Nederlands bestuursrecht. Daarbij besteedt zij in het bijzonder aandacht aan de wijze waarop rechtsbescherming is georganiseerd tegen de verwerking van persoonsgegevens door de overheid. Haar werk is in verschillende juridische tijdschriften verschenen, waaronder het Nederlands Juristenblad, RM Themis, het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en SEW.

In het Leidse curriculum heeft Fatma de afgelopen jaren onder andere de vakken ‘Inleiding bestuursrecht’ (bachelor) en ‘Europees bestuursrecht – track gegevensbescherming’ (master) verzorgd. Naast haar werkzaamheden aan de Universiteit Leiden is zij ook verbonden aan het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht als lid van de deelredactie en geeft zij regelmatig lezingen over haar onderzoek. Tevens is zij lid van de Commissie Persoonsgegevens Amsterdam. In die hoedanigheid adviseert zij de gemeente Amsterdam over kwesties rondom de bescherming van persoonsgegevens.  

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.08

Contact

Publicaties

  • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht Redacteurschap
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.