Universiteit Leiden

nl en

Fatma Çapkurt

Promovendus

Naam
Mr. F. Çapkurt
Telefoon
+31 71 527 7278
E-mail
f.capkurt@law.leidenuniv.nl

Fatma Capkurt is als promovenda verbonden aan de Afdeling Staats- en bestuursrecht aan de Leidse Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Zij heeft een Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject getiteld ‘’Smart state, smarter citizen? The future of information regulation in the digital data era’’.

Meer informatie over Fatma Çapkurt

Fatma Capkurt (1994) behaalde haar bachelor Nederlands recht cum laude aan Tilburg University.  Tijdens haar bachelor rondde zij met succes het honoursprogramma Topklas af. Naast haar bachelor studie was zij student-assistent op het departement Publiekrecht, encyclopedie en rechtsgeschiedenis aan dezelfde universiteit. Fatma heeft de Research Master in Law gevolgd aan de KU Leuven en Tilburg University, waarbinnen zij zich heeft gespecialiseerd in het Staats- en bestuursrecht en Mededingingsrecht. In het kader van de Research Master in Law heeft zij een semester gestudeerd aan Sciences Po in Parijs, waar zij voornamelijk vakken heeft gevolgd op het gebied van Europees recht en Filosofie van het recht. In 2017 behaalde zij haar diploma voor de Research in Law met cum laude. Tijdens de Research Master heeft Fatma ook artikelen gepubliceerd in een aantal vakbladen, waaronder in het Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht en het Tijdschrift voor Europees en economisch recht. Na een jaar als onderzoeksmedewerker te hebben gewerkt heeft zij een Onderzoekstalentbeurs toegekend gekregen van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor een vierjarig promotietraject getiteld ‘’Smart state, smarter citizen? The future of information regulation in the digital data era’’. 

PhD onderzoek
Door het verzamelen, analyseren en uitwisselen van digitale data kunnen bestuursorganen data combineren en nieuwe informatie genereren. Bestuursorganen kunnen deze informatie gebruiken om de dienstverlening te verbeteren. De verschillende juridische kaders binnen het bestuursrecht, privacyrecht en gegevensbeschermingsrecht sluiten daar nog niet goed op aan. Voor bestuursorganen is onvoldoende duidelijk welke data ze met wie mogen delen; burgers weten niet goed welke informatie over hen is verzameld en gedeeld. Dit project verkent de verschillende juridische kaders binnen het bestuursrecht, privacyrecht en gegevensbeschermingsrecht en onderzoekt hoe regelgeving de rechtspositie van de burger in data-driven government kan verbeteren.

 

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.08

Contact

Publicaties

  • Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht Redacteurschap
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.