Universiteit Leiden

nl en

Simone van der Hof

Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

Naam
Prof.dr.mr. S. van der Hof
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl

Simone van der Hof is sinds oktober 2011 verbonden aan het Centrum voor recht en Digitale Technologie (eLaw), Instituut voor Metajuridica als Professor Recht en Informatiemaatschappij.

Meer informatie over Simone van der Hof

Nieuws

Diesoratie 2019

Leiden Law Blog

Biografie

In 1995 is zij in het Nederlands Recht (afstudeerrichting Strafrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspraktijk, specialisatie intellectueel eigendomsrecht) afgestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Van 1995-1996 werkte zij vervolgens als onderzoeker aan het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht, sectie ICT en recht, Universiteit van Utrecht. Aansluitend was zij van 1996-2011 verbonden aan het Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT) van de Universiteit van Tilburg. Daar promoveerde Simone in 2002 op het proefschrift getiteld ‘Internationale online overeenkomsten – Internationaal privaatrechtelijke aspecten van online business-to-business en business-to-consumer overeenkomsten in Europa en de Verenigde Staten’.

Per 1 oktober 2011 is Simone benoemd tot hoogleraar aan de afdeling eLaw. Zij is afdelingshoofd van eLaw en programmadirecteur van de Advanced Master Law and Digital Technologies. Ook is zij kerndocent aan de executive master Cybersecurity Academy en als vakcoördinator en docent betrokken bij de Master Jeugdrecht en de Advanced Master International Children's rights.

In 2012 was Simone als visiting professor verbonden aan de School of Information Management van Victoria University of Wellington, Nieuw-Zeeland. Simone is lid van de onafhankelijke klachtencommissie van het NICAM (Kijkwijzer) en heeft zitting in de Raad van Advies van het SIDN fonds. Tevens is zij editor-in-chief van de Law & IT Series van Asser Press/Springer Press en of counsel bij of counsel bij Corvers Procurement Services.

Onderzoeksgebieden en interesses

Rode draad in haar onderzoek en onderwijs is de invloed van technologie op de rechtspositie van het individu in uiteenlopende hoedanigheden (bijvoorbeeld burger, kind, patiënt en consument) en de wisselwerking tussen juridische, technische en sociale regulering in het waarborgen en verstevigen van diens positie. In recente onderzoeksprojecten richt zij zich op online veiligheid voor kinderen (o.m. digitaal pesten, online privacy, online seksueel misbruik), de rechten van het kind in de digitale wereld en de relevantie van ‘privacy policies’ voor het waarborgen van transparantie en ‘accountability’ in online interacties tussen consumenten en bedrijven. Met haar oratie getiteld 'Digitale kinderrechten: balanceren tussen autonomie en bescherming' heeft Simone op 1 maart 2013 haar benoeming als hoogleraar Recht en de informatiemaatschappij aanvaardt.

Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A1.55

Contact

Publicaties

 • Thatizme Lid Raad van advies - Advisering over identiteitsmanagement en recht
 • Wetenschappelijke Raad van het Nederlandse Mediawijsheid Lid van de raad
 • SIDN Fonds Lid van de Raad van Advies
 • Corvers Procurement Services B.V. Of Counsel
 • Asser Press Editor in chief Information Technology and Law Series
 • Stichting Telecommunicatierecht Voorzitter
 • Stichting Recht en Informatica Voorzitter
 • NICAM Lid onafhankelijke klachtencommissie NICAM (De Kijkwijzer)

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie