Universiteit Leiden

nl en

Simone van der Hof

Wetenschappelijk Directeur, Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

Naam
Prof.dr.mr. S. van der Hof
Telefoon
+31 71 527 8838
E-mail
s.van.der.hof@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7492-7739

Simone van der Hof is hoogleraar Recht en Digitale Technologie bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw) en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metaju-ridica aan de Faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Meer informatie over Simone van der Hof

Nieuws

Leiden Law Blog

Simone van der Hof is hoogleraar Recht en Digitale Technologie bij het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw) en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Metajuridica aan de Faculteit rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden.

Onderzoek

Simone van der Hof's onderzoek richt zich op de relatie tussen kinderrechten en digitale technologieën, met een bijzondere nadruk op de volgende drie dimensies: privacy en gegevensbescherming, bescherming tegen economische uitbuiting, en het fundamentele recht om te spelen. Haar werk verkent het steeds veranderende landschap van kinderrechten in het digitale tijdperk, waarbij ze de unieke uitdagingen voor de regulering van digitale technologieën voor de rechten en het welzijn van kinderen duidt.

Een van Simone's belangrijkste onderzoeksgebieden is privacy en gegevensbescherming voor kinderen. Nu digitale technologieën alomtegenwoordig zijn in vrijwel alle aspecten van het leven van kinderen, onderzoekt ze de implicaties van gegevensverzameling en online profilering. Simone onderzoekt hoe de persoonlijke gegevens van kinderen mogelijk worden geëxploiteerd in online omgevingen en in hoeverre de wettelijke bescherming het fundamentele recht van kinderen op privacy en gegevensbescherming waarborgt.

Een ander belangrijk aspect van haar onderzoek is de bescherming van kinderen tegen economische uitbuiting. Met de opkomst van nieuwe vormen van kinderarbeid in het digitale tijdperk, zoals kinderen die optreden als social media influencers, eSport spelers of makers van creatieve inhoud op platforms zoals YouTube, onderzoekt Simone de juridische dimensies rond deze activiteiten. Daarnaast onderzoekt ze nieuwe vormen van economische uitbuiting, waaronder oneerlijke handelspraktijken zoals behavioral design en dark patterns in digitale diensten die een negatieve invloed kunnen hebben op de rechten en het welzijn van kinderen.

Simone's onderzoek benadrukt het belang van het handhaven van het recht om te spelen in het leven van kinderen. In het digitale tijdperk, waarin online entertainment en spelplatforms een belangrijke rol spelen in de vrijetijdsbesteding van kinderen, onderzoekt ze hoe digitale technologieën hun vermogen om vrij en ongestructureerd te spelen beïnvloeden. Haar onderzoek verkent de mogelijke uitdagingen van digitale speelmogelijkheden, waarbij kwesties als commercialisering en online veiligheid aan de orde komen. Het doel is inzicht te geven in de wijzen waarop het recht van kinderen om te spelen kan worden gerespecteerd in de digitale omgeving.

Onderwijs

Simone geeft vakken over kinderrechten en digitale technologieën, waaronder "Digital Child Rights” in de Advanced Master on Law and Digital Technologies, “Children’s Rights and Digital Technologies” in de Advanced Master International Children's Rights, en het "Profileringsvak: Kind en Internet" in de Master Jeugdrecht.

Loopbaan

Zie LinkedIn

Wetenschappelijk Directeur, Hoogleraar Recht en de Informatiemaatschappij

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Metajuridica
 • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer A1.55

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Stichting Massaschade en Consument Lid van de Raad van Toezicht
 • Europese Commissie Expert Special Group on Code of Conduct for age-appropriate design
 • NICAM Voorzitter adviescommissie
 • Offlimits Lid van de Raad van Advies
 • SIDN Fonds Lid van de Raad van Advies
 • Economic Board Zuid-Holland Lid van de Taskforce Digitale economie
 • Wetenschappelijke Raad van het Nederlandse Mediawijsheid Lid van de raad
 • Asser Press Editor in chief Information Technology and Law Series
 • Stichting Telecommunicatierecht Voorzitter
 • Stichting Recht en Informatica Voorzitter
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.