Universiteit Leiden

nl en

Aart Hendriks

Hoogleraar Gezondheidsrecht

Naam
Prof.mr.dr. A.C. Hendriks
Telefoon
+31 71 527 8590
E-mail
a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Meer informatie over Aart Hendriks

Prof. mr. A.C. Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens. 

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Vanaf november 2004 is hij hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid). Hendriks is voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, coördinerend voorzitter van de Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omstreken, hoofddocent bij de Grotius Academie (opleiding gezondheidsrecht) en lid-jurist van het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Amsterdam. Hij is voorts lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia.

Hendriks heeft meer dan 1500 academische artikelen gepubliceerd over onderwerpen als mensenrechten, patiëntenrechten, rechten van minderheden en non-discriminatie. Hij treedt regelmatig op als gastdocent op onder meer de European Law Academy (Trier, Duitsland), Istanbul Universiteit (Summer School), Thammasat Universiteit (Bangkok, Thailand) en de Universiteit van Kopenhagen/ Danish Institute for Human Rights.

Hendriks heeft tot op heden zeven promovendi succesvol begeleid.

Redactielidmaatschappen   

 • Vaste annotator, European Human Rights Cases (EHRC)    
 • Vaste annotator, Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ)   
 • Medewerker gezondheidsrecht, Nederlands Juristenblad (NJB)
 • Vaste Annotator, Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)

Hoogleraar Gezondheidsrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.07

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Klachtencommissie GGZ Amsterdam en omgeving Coordinerend voorzitter
 • Stichting Farma ter Verantwoording lid Raad van Advies
 • AB vaste annotator
 • Capra advocaten Geven juridisch advies
 • Grotius Academie Hoofddocent, specialisatie gezondheidsrecht
 • European Human Rights Cases (jurisprudentietijdschrift) vaste annotator
 • Gezondheidsraad, Den Haag Lid (diverse commissies)
 • Rechtbank Rotterdam Rechter plaatsvervanger
 • Gezondheidszorg Jurisprudentie (jurisprudentietijdschrift) Vaste annotator
 • Nederlands Juristenblad Medewerker gezondheidsrecht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.