Universiteit Leiden Universiteit Leiden

Nederlands English

Aart Hendriks

Hoogleraar Gezondheidsrecht

Naam Prof.mr.dr. A.C. Hendriks
Telefoon +31 71 527 8590
E-mail a.c.hendriks@law.leidenuniv.nl

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Meer informatie Aart Hendriks

Prof. mr. A.C. (Aart) Hendriks is Hoogleraar Gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid).

Contact

Professor Hendriks is op de woensdagen aanwezig op de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De andere dagen is hij werkzaam bij de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). 
Spreekuur voor studenten: na afspraak via het secretariaat (071 - 527 7760). 

Curriculum vitae

Prof. mr. A.C. Hendriks studeerde Nederlands recht en politieke wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Na het afronden van beide studies (1985) vervulde hij binnen en buiten Nederland diverse beleids- en onderzoeksfuncties op het snijvlak van gezondheid en recht, in het bijzonder op het terrein van de rechten van de mens en in het kader van het vak gezondheidsrecht. 

In 2000 promoveerde hij aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. In de periode 2001-2008 was hij lid/ondervoorzitter van de Commissie gelijke behandeling (CGB). 
Vanaf november 2004 is hij bijzonder hoogleraar en per 1 januari 2009 gewoon hoogleraar gezondheidsrecht aan de Universiteit Leiden (Faculteit der Rechtsgeleerdheid en LUMC). Hendriks is fellow van het Meijers Instituut voor Rechtswetenschappelijk Onderzoek en voorts rechter plaatsvervanger bij de Rechtbank te Rotterdam, redacteur van verschillende wetenschappelijke tijdschriften, bestuurslid van diverse organisaties en lid van een aantal wetenschappelijke commissies en gremia. 

Sinds 1 oktober 2010 is Hendriks tevens juridisch adviseur/coördinator gezondheidsrecht bij de KNMG te Utrecht. 

Grootste hobby’s zijn hardlopen (lange afstand), cinema en reizen.

Relevante nevenfuncties

Besturen   

 • Voorzitter van Raad van Advies, WAA 
 • Lid Raad van Toezicht, Zaans Medisch Centrum, Zaandam 
 • Lid Raad van Toezicht, ErasmusMC, Rotterdam 
 • Lid Raad van Toezicht, Stichting Singelzicht, Utrecht

Rechtspraktijk 

 • Rechter plaatsvervanger, Rechtbank te Rotterdam, sectoren bestuursrecht en civiel recht  

Wetenschappelijke commissies en gremia   

 • Lid van de Gezondheidsraad (Diverse commissies ), Den Haag   
 • Lid Commissie Personalised Medicine, ZonMW, Den Haag  

Overige commissies  

 • Lid van het netwerk van juridisch adviseurs, Mental Disability Advocacy Centre, Budapest  
 • Lid van Group of Specialists on Predictivity, Genetic Testing and Insurance, Raad van Europa, Straatsburg  
 • Lid van de juridische adviesgroep, European Disability Forum, Brussel   

Redactielidmaatschappen   

 • Vaste annotator European Human Rights Cases (EHRC)  
 • Lid redactieraad Yearbook on European Disability Law & Policy   
 • Vaste annotator Gezondheidszorg Jurisprudentie (GJ)   
 • Medewerker Nederlands Juristenblad (NJB), gezondheidsrecht    
 • Redacteur Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten (NTM)
 • Gast redacteur AB

Proefschrift en oratie

Proefschrift: Universiteit van Amsterdam, 20 januari 2000, Gelijke toegang tot de arbeid voor gehandicapten. Een grondrechtelijke en rechtsvergelijkende analyse 
Oratie: Universiteit Leiden, 25 november 2005, In beginsel.De gezondheidsrechtelijke beginselen uitgediept

Onderwijs gezondheidsrecht 2016/2017

In de periode 16 november t/m 21 december 2016 bestaat de mogelijkheid tot het volgen van het keuzevak Publiekrechtelijk Gezondheidsrecht, een gebonden keuzevak binnen de Master staats- en bestuursrecht. Het vak omvat vijf werkgroepbijeenkomsten (23 november geen bijeenkomst). Het eindcijfer is gebaseerd op een praktische oefening (25% eindcijfer) en een schriftelijk tentamen (75% eindcijfer). Deelname aan de werkgroepen is verplicht. Met dit vak kunnen studenten 5 EC-punten behalen. Contractstudenten komen in aanmerking voor een certificaat.

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijn (SKGE)
Voorzitterschap Geschillencommissie Huisartsen, regio West
Grotius Academie
Hoofddocent, specialisatie gezondheidsrecht
Stichting Singelzicht, zorg aan dak- en thuislozen jongeren
Lid Raad van Advies
ZonMw
Lid programmacommissie Personal Medicine
Erasmus MC, Rotterdam
Lid Raad van Toezicht
ZonMw
lid commissie personalised medicine
Zaans Medisch Centrum
lid Raad van Toezicht
European Human Rights Cases (jurisprudentietijdschrift)
vaste annotator
Raad van Advies Werkgroep Artsen en Advocaten (WAA)
Voorzitter
KNMG
coördinator gezondheidsrecht
Borstkanker Vereniging Nederland, Utrecht
Lid Adviesraad
European Disability Forum, Brussel
Lid juridische adviesgroep
Gezondheidsraad, Den Haag
Lid (diverse commissies)
Raad van Advies Iura Actua Zorg, Van Benthem en Keulen, Advocaten en Notariaat, Utrecht
Lid
Rechtbank Rotterdam
Rechter plaatsvervanger
Yearbook on European Disability Law & Policy
Lid redactieraad
Gezondheidszorg Jurisprudentie (jurisprudentietijdschrift)
Vaste annotator
Nederlands Juristenblad
Medewerker gezondheidsrecht
Nederlands Tijdschrift voor Mensenrechten/NJCM-Bulletin
redacteur