Universiteit Leiden

nl en

Tom Barkhuysen

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

Naam
Prof.mr. T. Barkhuysen
Telefoon
+31 71 527 7712
E-mail
t.barkhuysen@law.leidenuniv.nl

Sinds november 2002 is Tom Barkhuysen verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden waar hij per 1 januari 2005 is benoemd tot hoogleraar staats- en bestuursrecht.

Meer informatie over Tom Barkhuysen

Sinds november 2002 is Tom Barkhuysen verbonden aan de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden waar hij per 1 januari 2005 is benoemd tot hoogleraar staats- en bestuursrecht.

Curriculum vitae

Tom Barkhuysen studeerde Nederlands recht (staats- en bestuursrecht) aan de Universiteit Maastricht (afgerond 1991) en Europees en internationaal recht aan de Universiteit Leiden (afgerond 1993). 
Daarna was hij eerst als assistent in opleiding en later als universitair docent staats- en bestuursrecht verbonden aan de Universiteit Leiden.

Hij promoveerde in 1998 op een proefschrift over de eisen die het EVRM stelt aan nationale rechtsbescherming. Hij verbleef voor studie- en onderzoeksdoeleinden diverse keren in het buitenland, waaronder in Berlijn (Humboldt Universität en Freie Universität), Dijon, Heidelberg (Max Planck Institüt für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht) en Oxford. In 2003 verbleef hij enkele maanden als Visiting Fellow bij het British Institute of International and Comparative Law te Londen. 

Vanaf 1998 tot eind 2002 was hij full time advocaat te Amsterdam bij de Praktijkgroep Bestuursrecht van Stibbe. In dat kader volgde hij de beroepsopleiding advocatuur (stageverklaring verkregen in 2001). Hij was bij Stibbe werkzaam over de volle breedte van de bestuursrechtelijke praktijk en deed veel advies- en proceservaring op. Na 2002 bleef hij als advocaat aan Stibbe verbonden. 

Hij is specialist op het terrein van het staats- en bestuurs(proces)recht. Daarbij heeft hij veel kennis van de invloed van het EU-recht en de (Europese) mensenrechten op het nationale staats- en bestuurs(proces)recht. Op deze terreinen verzorgt hij onderwijs en verricht hij onderzoek, waaronder veel – vaak in concurrentie verworven – contractonderzoek alsmede advieswerkzaamheden voor particuliere partijen en overheden. Tom Barkhuysen was van 2005 tot 2010 voorzitter van de Leidse afdeling (vakgroep) staats- en bestuursrecht. 
Tom Barkhuysen heeft een uitgebreid netwerk in wetenschap en praktijk, is een veelgevraagd spreker en geeft regelmatig in de media commentaar met betrekking tot actuele juridische ontwikkelingen op zijn vakgebied. Hij is winnaar van de facultaire onderwijsprijs voor de beste hoorcollegedocent 2006/2007 voor zijn colleges bestuurs(proces)recht in het verdiepende tweedejaarsvak. Verder ontving hij samen met collega Willemien den Ouden de AB-jaarprijs 2007 voor de beste bestuursrechtelijke annotatie in het tijdschrift Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB). In 2016 won hij de Dekenprijs van de Amsterdamse Orde van Advocaten vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de (Amsterdamse) advocatuur.

Per 1 november 2009 heeft Tom Barkhuysen zijn hoofdtaak verplaatst naar de advocatuur bij Stibbe te Amsterdam. Hij is daar als partner verbonden aan de Praktijkgroep Bestuursrecht. In zijn praktijk legt hij zich toe op het algemene bestuursrecht en het omgevingsrecht alsmede marktregulering, handhaving en toezicht en overheidsaansprakelijkheid inclusief de Europeesrechtelijke (EU/EVRM) aspecten daarvan. 

Relevante nevenfuncties

 • vaste annotator van de Kluwer jurisprudentie-uitgave AB (Administratiefrechtelijke Beslissingen).
 • lid van de redactie van het Nederlands Juristenblad (per 2010).
 • lid van de redactie van het Tijdschrift voor Milieuschade en Aansprakelijkheidsrecht.
 • lid van de redactie van de Kluwer (online) Module Bestuursrecht.
 • lid van de Boekenraad staats- en bestuursrecht van Ars Aequi Libri.
 • lid van de Editorial Advisory Board van het tijdschrift Review of European Administrative Law.
 • lid van de redactie van het NJCM-Bulletin/Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten. (1994-2010)
 • lid van het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking.
 • lid van het comité van aanbeveling van Res Publica (Leidse staats- en bestuursrechtelijke studievereniging).
 • Leids contact hoogleraar voor het juridische tijdschrift Ars Aequi.
 • lid van de raad van advies raad van het migration law expertise centre VU.
 • lid van de projectraad van het PILP (Public Interest Litigation Project).
 • bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht
 • bestuurslid Vereniging Bestuursrecht (VAR)
 • lid redactieraad van het tijdschrift voor de rechterlijke macht Rechtstreeks
 • lid bestuur Law Firm School, die de opleiding verzorgt van de junior medewerkers van de grote kantoren

Regulier onderwijs

 • bestuurs(proces)recht
 • Europees bestuursrecht
 • overheidsaansprakelijkheid in het publiek- en privaatrecht
 • Europese mensenrechtenbescherming+
 • scriptiebegeleiding

PAO-onderwijs

 • actualiteiten bestuursrecht (PAO bureau Leiden)
 • overheidsaansprakelijkheid (PAO bureau Leiden/Kluwer)
 • diverse ( in house)cursussen op maat
 • algemeen bestuursrecht (Grotius Opleiding)

Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B105

Contact

Publicaties

 • Nederlandse Vereniging voor Onderwijsrecht lid bestuur
 • Vereniging voor Bestuursrecht lid bestuur
 • Nederlandse Vereniging voor Rechtsvergelijking lid bestuur

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie