Universiteit Leiden

nl en

Ton Liefaard

Vice-decaan / hoogleraar Kinderrechten

Naam
Prof.dr.mr. T. Liefaard
Telefoon
+31 71 527 8793
E-mail
t.liefaard@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7666-9796

Prof. mr. Ton Liefaard is sinds 1 september 2018 vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, voltijds hoogleraar kinderrechten en bekleedt sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel kinderrechten aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

Meer informatie over Ton Liefaard

Prof. mr. Ton Liefaard is sinds 1 september 2018 vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hij is op 15 maart 2012 benoemd als UNICEF hoogleraar Kinderrechten (voltijds) aan deze faculteit.

Achtergrond

Ton Liefaard studeerde rechten aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en was daarna werkzaam bij het Gerechtshof Amsterdam als senior-gerechtssecretaris en bij de juridische faculteit van de VU als promovendus en docent Jeugdrecht. Hij is gepromoveerd op het proefschrift Deprivation of Liberty of Children in Light of International Human Rights Law and Standards (Antwerpen: Intersentia 2008). Van april 2008 tot april 2012 was hij universitair docent bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen van de Universiteit Utrecht.

Onderzoek

In zijn onderzoek richt Liefaard zich op kinderrechten vanuit nationaal en internationaal perspectief. Ook heeft hij onderzoek verricht op het terrein van het jeugd(straf)recht, penitentiair recht, gesloten jeugdzorg en internationale mensenrechten. Hij spreekt regelmatig op conferenties, seminars en expertmeetings in binnen- en buitenland en verricht onderzoek voor externe opdrachtgevers, waaronder internationale organisaties, zoals VN-organisaties, de Europese Commissie (EU) en de Raad van Europa, en nationale organisaties, zoals het WODC van het ministerie van Veiligheid en Justitie en de Kinderombudsman. Liefaard begeleidt diverse promovendi die promotieonderzoek doen naar kinderrechten in Nederland en elders.

Onderwijs

Liefaard geeft onderwijs op het gebied van kinderrechten in de bachelor, in de master Jeugdrecht en in de advanced master programma’s International Children's Rights, European and International Human Rights en Law and Digital Technologies. Hij is programmadirecteur van de advanced master International Children's Rights. Ook begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterscriptie. Hij is verantwoordelijk voor de Frontiers of Children's rights Summer School en de regionale editie van deze summer school. In 2018 vond deze regionale editie plaats op Curaçao en in 2017 in Indonesië. Ook coördineert hij in samenwerking met het Grotius Centre for International Legal Studies eens in de twee jaar de Children's Rights Moot Court. Liefaard is bekroond met de JSVO Onderwijsprijs 2015 voor beste hoorcollege docent over het academisch jaar 2014-2015.

Overig

Ton Liefaard is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag. Van 2010 tot 2017 was hij (kinder)rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Van 2014 tot 2016 was hij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Sinds 1 oktober 2016 is hij lid van de afdeling advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Verder is hij vice-voorzitter van de redactie van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (Kluwer) en lid van de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (Larcier, België).
 

Publicaties

Liefaard publiceert op het terrein van kinderrechten, meer specifiek op het terrein van acces to justice voor kinderen, het jeugd(straf)recht, vrijheidsbeneming van kinderen, geweld tegen kinderen en participatie van kinderen. Hij is verder onder meer auteur van Tekst & Commentaar (Kluwer) en het handboek Jeugdrecht en jeugdhulp (Elsevier). Wetenschappelijke publicaties gaan over de betekenis van mensenrechten voor kinderen (Springer), child-friendly justice, het adolescentenstrafrecht, het VN-Kinderrechtenverdrag ruim 25 jaar na de inwerkingtreding (Brill), de doorwerking van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind in nationale en internationale rechtspraak (Springer), participatie van kinderen, kinderrechten en het jeugdstrafrecht, kinderrechten en biomedische aangelegenheden, kinderen in gewapende conflicten en de rechtspositie van jongeren in detentie

 

Vice-decaan / hoogleraar Kinderrechten

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 4.26

Contact

Publicaties

  • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Advisory Council Dutch Gvt on Criminal Justice) External expert (ad hoc)
  • Brill | Nijhoff Publishers Member Editorial Board / Associate Editor The International Journal of Children's Rights
  • Sage Journals Lid Editorial Board Youth Justice
  • Gerechtshof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger (wordt in deze functie momenteel niet ingezet)
  • International Child Development Initiatives Committee of Recommendation
  • Council of Europe - Children's Rights Division Expert / consultant ad hoc
  • UNICEF Expert / consultant ad hoc
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.