Universiteit Leiden

nl en

Ton Liefaard

Hoogleraar Kinderrechten

Naam
Prof.dr.mr. T. Liefaard
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
t.liefaard@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7666-9796

Prof. mr. Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en voorzitter van de Afdeling Jeugdrecht en Gezondheidsrecht. Hij bekleedt sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden. Ton Liefaard was vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 2018 tot en met 2023.

Meer informatie over Ton Liefaard

Prof. mr. Ton Liefaard is hoogleraar kinderrechten en voorzitter van de Afdeling Jeugdrecht en Gezondheidsrecht. Hij bekleedt sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel Kinderrechten in Leiden. Ton Liefaard was vice-decaan van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van 2018 tot en met 2023.

Achtergrond

In zijn onderzoek richt Liefaard zich op kinderrechten vanuit nationaal en internationaal perspectief. Hij heeft gepubliceerd over een grote diversiteit van terreinen waaronder access to justice voor kinderen, jeugdstrafrecht, detentie van kinderen, geweld tegen kinderen, biomedische ontwikkelingen en kinderrechten, onderwijs, participatie van kinderen en de betekenis van het VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind in het Caribisch deel van het Nederlandse Koninkrijk. Hij is een veel gevraagd spreker op conferenties, webinars, seminars en expertmeetings in binnen- en buitenland en doet onderzoek en advieswerk voor externe opdrachtgevers, waaronder internationale organisaties, zoals VN-organisaties, de Europese Commissie (EU) en de Raad van Europa, en nationale organisaties, zoals het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Kinderombudsman. Liefaard begeleidt diverse promovendi die promotieonderzoek doen naar kinderrechten wereldwijd.

Onderwijs

Liefaard geeft onderwijs op het gebied van kinderrechten in de bachelor, in de master Jeugdrecht en in de advanced master programma’s International Children's Rights, European and International Human Rights en Law and Digital Technologies. Hij is  de oprichter en voormalige programmadirecteur van de advanced master International Children's Rights. Ook begeleidt hij studenten bij het schrijven van hun masterscriptie. Hij is verantwoordelijk voor de Frontiers of Children's Rights Summer School en heeft de Leiden Children’s Rights Observatory opgezet. Liefaard is bekroond met de JSVO Onderwijsprijs 2015 voor beste hoorcollege docent over het academisch jaar 2014-2015.

Overig

Ton Liefaard is raadsheer-plaatsvervanger bij het Gerechtshof in Den Haag sinds 2017 (al wordt hij daar momenteel niet voor ingezet). Van 2010 tot 2017 was hij (kinder)rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Amsterdam. Van 2014 tot 2016 was hij lid van de Staatscommissie Herijking Ouderschap. Van oktober 2016 tot oktober 2020 was hij lid van de afdeling advies van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. Tot eind 2019 was hij lid van de international advisory board van de United Nations Global Study on Children Deprived of their Liberty. Hij is lid van de redacties van het International Journal of Children’s Rights, Youth Justice en het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten. Eerder was hij redactielid van het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht.

UNICEF-leerstoel Kinderrechten

De UNICEF-leerstoel Kinderrechten is ingesteld in maart 2012 en vloeit voort uit een samenwerkingsverband tussen de Universiteit Leiden, UNICEF Nederland en het Leids Universiteits Fonds (LUF) met als doel om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs voor studenten en professionals op het terrein van internationale kinderrechten te ontwikkelen. De Universiteit Leiden, in het bijzonder de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, en UNICEF Nederland hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan de financiële ondersteuning van de leerstoel en aan verdere fondsenwerving ten behoeve van de wetenschappelijke en andere activiteiten van de leerstoel. Het LUF heeft hiertoe een fonds opgericht onder de naam UNICEF Fund Chair Children’s Rights.

Zie verder UNICEF-leerstoel: Pioniers in internationale kinderrechten.

 

Hoogleraar Kinderrechten

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.06

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Advisory Council Dutch Gvt on Criminal Justice) External expert (ad hoc)
 • Brill | Nijhoff Publishers Member Editorial Board The International Journal of Children's Rights
 • Sage Journals Lid Editorial Board Youth Justice
 • Gerechtshof Den Haag Raadsheer-plaatsvervanger (wordt in deze functie momenteel niet ingezet)
 • International Child Development Initiatives Committee of Recommendation
 • Larcier (België) Redactielidmaatschap Tijdschrift voor Jeugd- en Kinderrechten
 • Council of Europe - Children's Rights Division Expert / consultant ad hoc
 • UNICEF Expert / consultant ad hoc
 • Kluwer - Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht Medewerker
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.