Universiteit Leiden

nl en

Maria de Jong-de Kruijf

Universitair docent

Naam
Mr.dr. M.P. de Jong-de Kruijf LLM MSc
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
m.p.de.jong@law.leidenuniv.nl

Mr. dr. Maria de Jong-de Kruijf is sinds 1 juli 2023 Universitair docent Jeugdrecht bij de afdeling Jeugdrecht en Gezondheidsrecht. Tevens coordineert zij de masteropleiding Jeugdrecht. Zij is als Research Fellow verbonden aan het onderzoeksprogramma Effective Protection of Fundamental Rights in a pluralist world. Voorheen was zij werkzaam als familie- en jeugdrechtadvocaat en als juridisch adviseur bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Meer informatie over Maria de Jong-de Kruijf

Achtergrond

Maria (1985) behaalde in 2007 de master ‘Veiligheidsbeleid en Integrale Rechtshandhaving’ (Criminologie, MSc) aan de Universiteit Leiden. In datzelfde jaar behaalde zij ook haar bachelor Rechtsgeleerdheid (LL.B) aan de universiteit Leiden. In 2008 rondde zij een de master Family and Responsibility in the Law (LL.M) af aan de University of Sussex te Brighton (with merit). In 2011 behaalde zij aan de Universiteit Utrecht aan master Rechtsgeleerdheid (LL.M). In de periode 2009-2010 was Maria onderzoeksmedewerker bij adviesbureau ienb. Vanaf 2009 tot en met 2011 was Maria als junior-onderzoeker en junior-docent werkzaam bij de afdeling Jeugdrecht van de Universiteit Leiden. In die hoedanigheid werke zij als privacy-jurist bij het project Beter Beschermd in opdracht van de Raad voor de Kinderbescherming. Ook schreef zij mee aan het boek ‘Wegwijs in het jeugdsanctiesrecht’ in opdracht van het WOCD. Daarnaast coördineerde zij tweemaal een Honours Class voor excellente studenten: ‘Juvenile Justice worldwide’ (2011) en ‘Children and Crime: punishment or treatment’ (2012). Bij de bachelorvakken ‘Children’s Rights’ en ‘Inleiding Jeugdrecht’ was Maria betrokken als coördinator en docent.

In 2012 is Maria gestart met haar promotieonderzoek bij de afdeling jeugdrecht. Zij is tevens als coördinator en werkgroepdocent betrokken bij het mastervak ‘Jeugdbescherming en Jeugdzorg’.

Promotieonderzoek

Titel onderzoek: De legitimiteit van het gedwongen behandelen van minderjarigen in de domeinen van het jeugdstrafrecht, de jeugdzorg en de (forensische) kinder- en jeugdpsychiatrie

Maria voert haar promotieonderzoek uit onder begeleiding van prof. mr. drs. Mariëlle Bruning en Prof. mr. dr. Ton Liefaard in het onderzoeksprogramma , sub-programma Coherent Privaatrecht. Maria onderzoekt de rechtmatigheid van plaatsingen in gesloten jeugdzorg. Onderzoek van de Algemene Rekenkamer uit 2010 wees uit dat een deel van de jeugdigen met meervoudige problemen onnodig in de gesloten jeugdzorg verblijft, en dat een deel van de jeugdigen onnodig lang in gesloten jeugdzorg verblijft. Maria ontwikkelt een juridisch framework dat van toepassing is op gesloten jeugdzorg plaatsingen. Internationale kinder- en mensenrechten vormen hiervoor de basis. Het onderzoek beoogt inzichtelijk te maken welke zorgvuldigheidseisen bij een beslissing tot plaatsing in gesloten jeugdzorg dienen te gelden. Aan de hand van praktijkonderzoek zal aangetoond worden in hoeverre de Nederlandse jeugdzorgpraktijk als rechtmatig beoordeeld kan worden in het licht van het ontwikkelde framework.

Nevenfuncties

- Vaste medewerkster Tijdschrift voor Familie en Jeugdrecht

- Commentaar Jeugdrecht (SDU)

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • Scholengemeenschap Driestart Wartburg Lid van de Raad van Toezicht
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.