Universiteit Leiden

nl en

Francien Dechesne

Universitair hoofddocent

Naam
Dr. F. Dechesne
Telefoon
+31 71 527 7608
E-mail
f.dechesne@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-3511-9103

Francien Dechesne is als universitair hoofddocent Ethiek en Digitale Technologie verbonden aan het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Ze is programmadirecteur van het Advanced Master-programma in Law & Digital Technologies, hoofd onderwijs van eLaw en initiatiefnemer en coördinator van de universiteitsbrede minor AI & Society (ontwikkeld in de context van Leidse SAILS netwerk).

Meer informatie over Francien Dechesne

Biografie

Francien Dechesne is als universitair hoofddocent Ethiek en Digitale Technologie verbonden aan het Centrum voor Recht en Digitale Technologie (eLaw) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Ze is programmadirecteur van het Advanced Master-programma in Law & Digital Technologies, hoofd onderwijs van eLaw en initiatiefnemer en coördinator van de universiteitsbrede minor AI & Society (ontwikkeld in de context van Leidse SAILS netwerk).

Vanuit haar achtergrond in de informatica, wiskunde en filosofie richt haar onderzoek en haar onderwijsverantwoordelijkheid zich op interdisciplinaire perspectieven op kunstmatige intelligentie en de interacties met de maatschappij: demystificatie van de technologie, het identificeren en uitleggen van maatschappelijke impact (zowel aan degenen die de impact ondergaan als degenen die de systemen mede-ontwerpen), and het onderzoeken van verschillende strategieën voor verantwoorde AI.  

Sinds ze haar aandacht verlegde van de formele methoden in de informatica naar ethiek en informatietechnologe in 2009, heeft ze gewerkt op onderzoeksprojecten rondom privacy-by-design, value sensitive design, socio-technical cybersecurity, verantwoorde data-analyse, fairness in algoritmische besluitvorming, en (momenteel vooral) ethiek en regulering van kunstmatige intelligentie.

Ze is een van de onderzoekers in het AI-MAPS ELSA lab (over multi-agency public safety), dat vanuit de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt gecoördineerd. Bij eLaw leidde ze eerder samen met Virginia Dignum (Umeå University/TU Delft) een onderzoek naar AI en Ethiek bij de Nederlandse Politie. Ze coordineerde en verrichtte onderzoek in het SCALES-project binnen het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren. Dit onderzoeksproject richtte zich op de vraag hoe een balans te vinden tussen publieke, commerciële en individuele belangen bij datagedreven innovaties.

Francien Dechesne is gepromoveerd in de mathematische logica (Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven, 2005), waarna ze onderzoek deed op het gebied van formele verificatie van beveiligingsprotocollen (TU Eindhoven 2005-2009), en op het gebied van Ethiek en Informatietechnologie (TU Delft, 2009-2014). Voordat ze haar academische loopbaan begon, werkte ze als  IT Management Professional in mainframe omgevingen (Pink Elephant bv, 1997-2000). Als student in de grondslagen van de wiskunde (in het bijzonder: intuitionistische wiskunde) en filosofie ontving Francien een VSB-beurs (1996) om aan de UCLA descriptive set theory te studeren.

Universitair hoofddocent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.12

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • Rijskuniversiteit Groningen raad van advies opleiding Artifical Intelligence
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.