Universiteit Leiden

nl en

Francien Dechesne

Onderzoeker

Naam
Dr. F. Dechesne
Telefoon
+31 71 527 7608
E-mail
f.dechesne@law.leidenuniv.nl

Francien Dechesne is sinds 1 november 2015 verbonden aan het Centrum voor Recht en Digitale Technologie in de Informatiemaatschappij (eLaw) als onderzoeker in het SCALES project (NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren).

Meer informatie over Francien Dechesne

Homepage @ 3TU Center for Ethics and Technology

Biografie

Francien Dechesne is onderzoeker in het Centrum voor Recht in de Informatiemaatschappij (eLaw) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden. Daarnaast is ze docent aan de TU Eindhoven. 

Ze is gepromoveerd in de mathematische logica (Universiteit van Tilburg en TU Eindhoven, 2005). Daarna heeft ze onderzoek verricht op het gebied van formele methoden voor de verificatie van beveiligingsprotocollen (TU Eindhoven 2005-2009), en op het gebied van Ethiek en Informatietechnologie (TU Delft, 2009-2014). Voordat ze haar academische loopbaan begon, werkte ze als  IT Management Professional in mainframe omgevingen (Pink Elephant bv, 1997-2000).

Onderzoeksgebieden en interesses

Haar algemene onderzoeksinteresse is de toepassing van formele methoden in ethische en maatschappelijke vraagstukken rondom Informatie- en Communicatietechnologie (ICT). In het bijzonder richt ze zich op security en privacy in onze in toenemende mate genetwerkte en data-driven wereld. Meer in het algemeen is ze geïnteresseerd in de specificatie en verificatie van niet-functionele requirements in technologisch ontwerp.

Ze werkt in het SCALES-project binnen het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Dit onderzoek richt ze zich op de vraag hoe een balans te vinden tussen publieke, commerciele en individuele belangen bij het toepassen van data analytics

 

Onderzoeker

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • eLaw@Leiden

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.32

Contact

Onderzoeker / gast

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Leiden Inst Advanced Computer Sciences

Werkadres

Science Campus
Einsteinweg 55
2333 CC Leiden

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden