Universiteit Leiden

nl en

Titia Loenen

Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

Naam
Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen
Telefoon
+31 71 527 3689
E-mail
m.l.p.loenen@law.leidenuniv.nl

Titia Loenen is Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit, verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht.

Meer informatie over Titia Loenen

Curriculum vitae

Titia Loenen studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde in 1992 aan deze instelling op het proefschrift Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten

Na een groot aantal jaren als hoogleraar verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht (leeropdracht Juridische Vrouwenstudies/Gender en recht, later Rechtstheorie) is zij sinds 1 januari 2013 wederom werkzaam aan de Universiteit Leiden, als hoogleraar Mensenrechten en Diversiteit. Zij heeft hier een nieuwe opleiding opgezet en ontwikkeld, de advanced LLM European and International Human Rights Law. Tevens is zij sinds 2014 coördinator van het onderzoeksprogramma Effective Protection of Fundamental Rights in a Pluralist World.

Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van de mensenrechten, gelijkheidsvraagstukken en internationaal, Europees en nationaal non-discriminatierecht in vergelijkend perspectief. De huidige focus ligt op gender en multiculturele vraagstukken. In de loop der jaren heeft zij hierover uitgebreid gepubliceerd, zowel nationaal als internationaal. In 2004-2005 heeft ze geparticipeerd in het mondiale, multidisciplinaire Fulbright New Century Scholars Program ‘Towards equality: the global empowerment of women’. Sinds 2016 is ze lid van het Network of legal experts in gender equality and non-discrimination dat de Europese Commissie informeert over ontwikkelingen op dit terrein in alle lid-staten van de EU.

In het onderwijs heeft zij in de loop der jaren een groot aantal cursussen opgezet rond de thema’s gender en recht, gelijkheid, mensenrechten en pluralisme.  

Naast onderwijs en onderzoek heeft zij zich ook intensief met bestuurlijke activiteiten bezig gehouden, onder meer als promovendidecaan, onderzoeksdirecteur en programma-directeur van de Legal Research Master (UU) en meer recent als programma-directeur van de advanced LLM European and International Human Rights Law en lid van het onderzoeksbestuur.

Onderzoeksterrein

Gelijkheidsvraagstukken in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief, in het bijzonder met betrekking tot gender en culturele en religieuze diversiteit.

Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.11

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • redactieraad Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten/NJCM-Bulletin meedenken over beleidslijnen, uitzetten van thema's e.d.
  • Universiteit Leiden lid Curatorium leerstoel Comparative Sexual orientation Law
  • Netherlands Network of Human Rights Research lid Steering committee
  • Stichting Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten bestuurslid
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.