Universiteit Leiden

nl en

Titia Loenen

Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

Naam
Prof.mr.drs. M.L.P. Loenen
Telefoon
+31 71 527 3689
E-mail
m.l.p.loenen@law.leidenuniv.nl

Titia Loenen is Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit, verbonden aan de afdeling Staats- en Bestuursrecht.

Meer informatie over Titia Loenen

Curriculum vitae

Titia Loenen studeerde geschiedenis en rechten aan de Rijksuniversiteit Leiden en promoveerde aan deze instelling in 1992 op het proefschrift Verschil in gelijkheid. De conceptualisering van het juridische gelijkheidsbeginsel met betrekking tot vrouwen en mannen in Nederland en de Verenigde Staten. 

Na een groot aantal jaren als hoogleraar verbonden te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht (leeropdracht Juridische Vrouwenstudies/Gender en recht, later Rechtstheorie) is zij sinds 1 januari 2013 wederom werkzaam aan de Universiteit Leiden.   

Haar onderzoek beweegt zich op het terrein van de mensenrechten, gelijkheidsvraagstukken en internationaal, Europees en nationaal non-discriminatierecht. De huidige focus ligt op gender en multiculturele vraagstukken. In 2004-2005 heeft ze geparticipeerd in het Fulbright New Century Program. Deelnemers aan dit prestigieuze multidisciplinaire programma komen uit alle delen van de wereld en worden in een mondiale competitie geselecteerd. 

In het onderwijs heeft zij in de loop der jaren een groot aantal cursussen opgezet rond de thema’s gender en recht, gelijkheid, mensenrechten en pluralisme. Tevens was zij enkele jaren programmacoördinator van de Utrechtse Legal Research Master en heeft zij in dat kader een vak met betrekking tot methodologie van de rechtswetenschap ontwikkeld.  

Naast onderwijs en onderzoek heeft zij zich intensief met bestuurlijke activiteiten bezig gehouden, onder meer als promovendidecaan en als onderzoeksdirecteur. 

Voor meer informatie klik hier.

Onderzoeksterrein

Gelijkheidsvraagstukken in internationaal en rechtsvergelijkend perspectief, in het bijzonder met betrekking tot gender en culturele en religieuze diversiteit.

Hoogleraar Mensenrechten en diversiteit

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C1.11

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie