Universiteit Leiden

nl en

Peter Rodrigues

Hoogleraar Immigratierecht

Naam
Prof.dr.mr. P.R. Rodrigues
Telefoon
+31 71 527 8822
E-mail
p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl

Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit, gelijke behandeling en collectieve acties van belangenorganisaties.

Meer informatie over Peter Rodrigues

Nieuwsberichten

In 1985 rondde Rodrigues (1956) als civilist zijn rechtenstudie af aan de Universiteit Utrecht en werd vervolgens toegevoegd onderzoeker bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (Utrecht). Hij trad in 1988 als juridisch onderzoeker in dienst van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA). Daarna was hij van 1991 tot 1995 werkzaam voor het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR).

Van april 1995 tot september 2000 was hij commissielid bij de Commissie Gelijke Behandeling. Rodrigues bleef tevens verbonden aan het Molengraaff Instituut waar hij in 1997 promoveerde op het onderzoek  Anders niets? Discriminatie op grond van ras en nationaliteit bij consumententransacties. Na zijn promotie was hij tot 2000 als post-doc verbonden aan het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht (NISER) in Utrecht. Van 2001 tot 2010 was hij hoofd van de afdeling Onderzoek en Documentatie bij de Anne Frank Stichting (Amsterdam). Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit, gelijke behandeling en collectieve acties van belangenorganisaties.

Rodrigues is bestuurslid van de Dutch Association for Migration research en bestuurslid van de Stichting Migratierecht Nederland.

Hoogleraar Immigratierecht

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Immigratierecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.29

Contact

Publicaties

  • Stichting Migratierecht Nederland Bestuurslid
  • Tijdschrift Crimmigratie & Recht Redacteur
  • Dutch Association for Migration Research Bestuurslid
  • Administratiefrechtelijke Beslissingen Annotator vreemdelingenrecht
  • Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken Medewerker
  • Tijschrift Asiel & Migrantenrecht Lid van de Redactieraad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie