Universiteit Leiden

nl en

Eva Schmidt

Promovendus

Naam
E.P. Schmidt LLM BSc
Telefoon
+31 71 527 8070
E-mail
e.p.schmidt@law.leidenuniv.nl

Eva Schmidt is sinds 1 september 2018 verbonden aan de Afdeling Jeugdrecht, Instituut voor Privaatrecht als promovenda.

Meer informatie over Eva Schmidt

Eva Schmidt behaalde haar bachelors Rechtsgeleerdheid en Psychologie (beide cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar bachelors werkte ze onder meer mee aan onderzoeken uitgevoerd door de Universiteit Utrecht en de Kinderombudsman.

Eva heeft de master Legal Research aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Tijdens haar master volgde ze voornamelijk vakken binnen het strafrecht en het familierecht. Daarnaast werkte zij tijdens haar master als student-assistent bij het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen en liep ze stage bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen. Ook publiceerde ze tijdens haar master, onder meer in het tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (FJR). In augustus 2018 behaalde ze haar master cum laude.

In september 2018 begon Eva aan haar promotieonderzoek onder de titel ‘Culpability in Development: Sentencing Adolescents as Juveniles or Adults’. Dit onderzoek wordt gefinancierd met een Onderzoekstalentbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In het onderzoek wordt beoogd de concepten van strafrechtelijke schuld en verantwoordelijkheid van adolescenten (jongeren en jongvolwassenen) nader te duiden. Onderzocht wordt hoe deze concepten begrepen moeten worden vanuit juridisch, maar ook vanuit (neuro- en ontwikkelings)psychologisch perspectief. Hierbij wordt eveneens gebruikgemaakt van een rechtsvergelijking met België en Duitsland, en interviews binnen de rechterlijke macht. Het onderzoek zal worden uitgevoerd binnen de Afdeling Jeugdrecht onder begeleiding van prof. Ton Liefaard en dr. Stephanie Rap.

Promovendus

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B 3.38

Contact

Publicaties

Geen relevante nevenwerkzaamheden

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie