Universiteit Leiden

nl en

Eva Schmidt

Docent

Naam
E.P. Schmidt LLM BSc
Telefoon
+31 71 527 8070
E-mail
e.p.schmidt@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-1460-9194

Eva Schmidt is sinds 1 september 2018 verbonden aan de Afdeling Jeugdrecht, Instituut voor Privaatrecht als promovenda.

Meer informatie over Eva Schmidt

Achtergrond

Eva Schmidt behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid (cum laude), bachelor Psychologie (specialisatie: neuropsychologie, cum laude) en master Legal Research (cum laude) aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie werkte ze als student-assistent aan verschillende onderzoeken uitgevoerd door de Universiteit Utrecht (in opdracht van het WODC) en door de Kinderombudsman. Daarnaast liep ze stage bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden en de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Onderzoek

In september 2018 begon Eva aan haar promotieonderzoek onder de titel ‘Culpability in Development: Sentencing Adolescents as Juveniles or Adults’. Dit onderzoek wordt gefinancierd met een Onderzoekstalentbeurs van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). In het onderzoek wordt beoogd de concepten van strafrechtelijke schuld en verantwoordelijkheid van adolescenten (jongeren en jongvolwassenen) nader te duiden. Onderzocht wordt hoe deze concepten begrepen moeten worden vanuit juridisch, maar ook vanuit (neuro- en ontwikkelings)psychologisch perspectief. Hierbij wordt eveneens gebruikgemaakt van een rechtsvergelijking met België en Duitsland, en interviews binnen de rechterlijke macht. Het onderzoek wordt uitgevoerd binnen de Afdeling Jeugdrecht onder begeleiding van prof. dr. Ton Liefaard en dr. Stephanie Rap.

Docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.20

Contact

Gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Privaatrecht
  • Jeugdrecht en Gezondheidsrecht

Publicaties

  • Wolters Kluwer Medewerker Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht
  • EFCAP-NL Bestuurslid (juridisch adviseur)
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.