Universiteit Leiden

nl en

Rowie Stolk

Universitair docent

Naam
Mr.dr. R. Stolk
Telefoon
+31 71 527 1330
E-mail
r.stolk@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-5522-316X

Rowie Stolk is universitair docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht. Haar onderzoek gaat over rechtsbescherming bij individu-overstijgende belangen, waarbij zij vanuit interdisciplinair perspectief kijkt naar de rol van belangenorganisaties in het recht en de positie van kwetsbare groepen en belangen binnen het procesrecht. Rowie verzorgt onderwijs in de bestuursrechtelijke bachelorvakken en binnen de master Staats- en bestuursrecht. Daarnaast is zij één van de coördinatoren van Empirical Legal Studies in Leiden. In 2024 promoveerde zij op een interdisciplinair proefschrift over de toegang van belangenorganisaties tot de rechter.

Meer informatie over Rowie Stolk

Onderzoek

Rowie Stolk is universitair docent bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht. Haar onderzoeksbelangstelling gaat uit naar rechterlijke procedures over maatschappelijke kwesties. Zo onderzoekt zij onder andere hoe belangenorganisaties de gang naar de rechter inzetten als strategie voor sociale, politieke of juridische verandering (ook wel strategisch procederen of public interest litigation genoemd). Ook houdt Rowie zich in haar onderzoek bezig met de positie van kwetsbare groepen binnen de samenleving en hun mogelijkheden tot effectieve rechtsbescherming. Rowie’s onderzoek wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire benadering van maatschappelijke thema’s binnen een procesrechtelijke context. Met haar artikel ‘Wie zijn zij…?! De representativiteit van procederende belangenorganisaties’ (NTB 2020/8) won zij de Leidse Meijersprijs voor het beste artikel binnen het facultaire onderzoeksprogramma ‘Legitimacy and Effectiveness of Law & Governance in a World of Multilevel Jurisdictions’. Rowie is redactiesecretaris van JBplus en éen van de coördinatoren van Empirical Legal Studies in Leiden.

In 2024 verdedigde Rowie haar proefschrift getiteld “Procederende belangenorganisaties in de polder: Een interdisciplinair perspectief op de toegang tot de rechter”. In haar proefschrift is antwoord gezocht op de vraag hoe de legitimiteit en effectiviteit van de toegang van belangenorganisaties tot de bestuurs- en civiele rechter in procedures tegen de overheid kan worden beoordeeld. In het kader van haar promotieonderzoek was Rowie in 2019 vijf maanden als visiting researcher verbonden aan de University of California, Los Angeles.

In 2024 ontving zij een startersbeurs, voor interdisciplinair en empirisch onderzoek naar de legitimiteit en effectiviteit van rechterlijke remedies in algemeenbelangprocedures bij de bestuursrechter en de civiele rechter.

Onderwijs

Rowie verzorgt verschillende vakken in het bestuursrechtelijke bachelor- en masteronderwijs. Zo coördineerde zij bijvoorbeeld Inleiding Bestuursrecht (BA1), gaf zij werkgroeponderwijs in Bestuursprocesrecht (BA3) en geeft zij de tutorial over kwetsbare belangen in het bestuursrecht binnen Bestuursrechtelijke Vraagstukken (MA). Ook begeleidt zij bachelor- en masterscriptiestudenten. Daarnaast geeft Rowie postacademisch onderwijs op het gebied van het bestuursprocesrecht.

Curriculum vitae

Rowie begon in 2011 aan de studie Politicologie bij de Universiteit Leiden. Een jaar later begon zij daarnaast aan de studie Rechtsgeleerdheid. In 2014 behaalde zij haar bachelor Politicologie cum laude. Een jaar later rondde zij haar bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid af, waarna ze in 2016 haar masterdiploma Staats- en Bestuursrecht cum laude behaalde. Tijdens haar bacheloropleiding voltooide Rowie het Honours College Law. Naast haar masterstudie was zij student-assistent bij de afdeling Staats- en Bestuursrecht en deed zij namens Leiden mee met de VAR-pleitwedstrijd. Verder heeft Rowie tijdens haar studie onder andere gewerkt als paralegal bij het advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek en als stagiair bij Van der Feltz Advocaten.

Na haar studie begon zij in 2016 als Onderwijs- en Onderzoeksmedewerker bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht. In 2017 begon zij bij diezelfde afdeling aan een promotieonderzoek naar de legitimiteit en effectiviteit van de toegang van belangenorganisaties tot de rechter. Deze rondde zij in 2024 af. Sinds 2022 is zij als docent en sinds 2023 als universitair docent werkzaam bij de Afdeling Staats- en Bestuursrecht. Daarnaast is zij sinds 2023 één van de coördinatoren van Empirical Legal Studies@Leiden.

 

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Publiekrecht
  • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.38

Contact

Publicaties

  • SDU Redactiesecretaris JBplus
  • Juradi Juridisch consulent
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.