Universiteit Leiden

nl en

Annelies van Vark

Pre-PhD kandidaat/gast

Naam
Mr.drs. A. van Vark
Telefoon
+31 70 800 9589
E-mail
a.van.vark@fgga.leidenuniv.nl

Annelies van Vark participeert als duale promovendus in het programma van Leiden University Dual PhD Centre The Hague. Werktitel proefschrift: 'Defending liberal democracy: the role of the armed forces in stabilizing liberal democracy in Western Europe'

Meer informatie over Annelies van Vark

Annelies van Vark is werkzaam als senior adviseur bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), een van de Operationeel Commando’s van het Ministerie van Defensie. Bij de KMar houdt zij zich met name bezig met toekomstverkenningen en strategie.

In haar onderzoek richt zij zich op de (afnemende) stabiliteit van de democratische rechtsstaat in West-Europa en onderzoekt zij de mogelijke rol van de krijgsmacht bij het bevorderen van de stabiliteit.

Zij is politicoloog en jurist en heeft in het verleden gewerkt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de CDA Tweede-Kamerfractie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Pre-PhD kandidaat/gast

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Dual PhD Centre

Werkadres

Schouwburgstraat
Schouwburgstraat 2
2511 VA Den Haag

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.