Universiteit Leiden

nl en

Annelies van Vark

Promovendus / gast

Naam
Mr.drs. A. van Vark
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
a.van.vark@law.leidenuniv.nl

Annelies van Vark is als extern promovendus verbonden aan het Van Vollenhoven Instituut.

Werktitel proefschrift: 'Defending liberal democracy: the role of the armed forces in stabilizing liberal democracy in Western Europe'

Meer informatie over Annelies van Vark

Annelies van Vark is werkzaam als senior adviseur bij de Koninklijke Marechaussee (KMar), een van de Operationeel Commando’s van het Ministerie van Defensie. Bij de KMar houdt zij zich met name bezig met toekomstverkenningen en strategie.

In haar onderzoek richt zij zich op de (afnemende) stabiliteit van de democratische rechtsstaat in West-Europa en onderzoekt zij de mogelijke rol van de krijgsmacht bij het bevorderen van de stabiliteit.

Zij is politicoloog en jurist en heeft in het verleden gewerkt voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst, de CDA Tweede-Kamerfractie en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Promovendus / gast

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut voor Metajuridica
  • Van Vollenhoven Instituut

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.