Universiteit Leiden

nl en

Tarlach McGonagle

Hoogleraar Publiekrecht

Naam
Prof.dr. T.E. McGonagle
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
t.e.mcgonagle@law.leidenuniv.nl

Tarlach McGonagle is sinds 1 mei 2019 bijzonder hoogleraar Mediarecht & Informatiesamenleving. Deze leerstoel wordt gefinancierd door het bij Leids Universiteits Fonds ondergebrachte A.W. Hins Fonds. Zijn expertise ligt op het gebied van de vrijheid van meningsuiting en op het raakvlak tussen informatie- en communicatietechnologieën en mensenrechten. Hij houdt zich onder andere bezig met internationaal en vergelijkend mediarecht, mediaregulering en -beleid; de toekomst van nieuws en journalistiek; rechten van minderheden; de veiligheid van journalisten; ‘hate speech’, en mediapluralisme. In het Leidse curriculum verzorgt hij het profileringsvak, Mediarecht en informatiesamenleving, binnen de master Staats- en Bestuursrecht.

Meer informatie over Tarlach McGonagle

Naast zijn bijzonder hoogleraarschap in Leiden is Tarlach als senior onderzoeker/docent verbonden aan het Instituut voor Informatierecht (IViR), Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam. Daar heeft hij sinds 2001 diverse functies bekleed. In 2008 is hij gepromoveerd bij de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift waarin hij de raakvlakken tussen de vrijheid van meningsuiting en de rechten van minderheden onder Europees en internationaal recht heeft bestudeerd. 

Hij is senior onderzoeker bij het Netherlands Network for Human Rights Research en tevens co-voorzitter van de Working Group on human rights in the digital age. Hij is ook lid van de Euromedia Research Group.

Tarlach geeft regelmatig academisch, juridisch advies aan verschillende afdelingen van internationale organisaties zoals de Raad van Europa en de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Hij is momenteel lid van de Committee of Experts on quality journalism in the digital age van de Raad van Europa. Hiervoor was hij lid van en rapporteur bij de Committee of Experts on media pluralism and transparency of media ownership (2016-2017) en de Committee of Experts on protection of journalism and safety of journalists (2014-15) van de Raad van Europa. Recent heeft hij, op verzoek van de Hoge Commissaris inzake Nationale Minderheden van de OVSE, de Tallinn Guidelines on National Minorities and the Media in the Digital Age opgesteld.

Bij de Universiteit van Amsterdam coördineert en verzorgt Tarlach onderwijs bij een aantal vakken van de master Informatierecht. In 2018 is hij verkozen tot Docent van het Jaar van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam.

Hoogleraar Publiekrecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Staats- en Bestuursrecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer B1.38

Contact

Publicaties

 • Adviesraad Internationale Vraagstukken - Commissie Mensenrechten Deskundig advies
 • Commissie Meijers - Permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchteli Deskundig advies
 • Netherlands Quarterly of Human Rights Lid, International Editorial Board
 • Vereniging voor Media- en Communicatierecht Bestuurslid
 • Boom Juridisch Vaste annotator, European Human Rights Cases Updates
 • Council of Europe Member, Pool of experts, Anti-discrimination and protection of national minorities programmes
 • European Audiovisual Observatory Editorial Board Member, IRIS # Legal Observations of the European Audiovisual Observatory
 • Information Law and Policy Centre, Institute of Advanced Legal Studies, School of Advanced Study Advisory Board Member
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.