Universiteit Leiden

nl en

Beperken instroom asielzoekers complex

De VVD stemde vorige week in met de nieuwe spreidingswet, waardoor gemeentes verplicht kunnen worden asielzoekers te huisvesten. Dat gebeurde nadat premier Rutte toezegde aan de slag te gaan met het inperken van de stroom asielzoekers. In hoeverre kan hij die belofte waarmaken?

'Mensen die bescherming verdienen, moeten die ook kunnen krijgen', stelt prof. Peter Rodrigues, hoogleraar immigratierecht aan de Universiteit Leiden. 'Dat is belangrijk vanuit humaan oogpunt. Maar er ligt ook een juridische verplichting.'

Nederland is gebonden aan het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties. Daarin staat dat mensen die vervolging vrezen vanwege bijvoorbeeld godsdienst of politieke overtuiging, recht hebben op bescherming. Daarnaast zijn er bindende Europese afspraken voor de erkenning en verdeling van vluchtelingen over de 27 landen van de Europese Unie.

'Het Europees Unierecht staat ons niet toe om asielzoekers te weigeren als er bijvoorbeeld 10.000 aanvragen zijn ingediend', vervolgt Rodrigues. Wat als er geen plek meer is in aanmeldcentra en asielzoekerscentra? ,'In de verdragen zit geen het-lukt-even-niet-clausule. Je moet als land daarom zorgen dat de infrastructuur en de huisvesting van asielzoekers en statushouders op orde is.'

Lees het volledige artikel in het Reformatorisch Dagblad

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.