Universiteit Leiden

nl en

'Voorwaarden opvang minderjarigen uit kamp Moria botsen met kinderrechten'

De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid is bereid om in totaal honderd asielzoekers in Nederland op te vangen, maar over de voorwaarden is van alles te zeggen, schrijven hoogleraren Peter Rodrigues (Immigratierecht) en Ton Liefaard (Jeugdrecht) in een opiniestuk in Trouw.

Ton Liefaard
Peter Rodrigues

Ten eerste wordt dit aantal vreemdelingen in mindering gebracht op het ‘hervestigingsquotum’ van 500 jaarlijks op te nemen en door de UNHCR te selecteren kwetsbare vluchtelingen, schrijven Rodrigues en Liefaard. 'Dat lijkt verdacht veel op Hollandse zuinigheid. Vanuit kinderrechtenperspectief is het verder verbijsterend om te lezen dat de vijftig alleenstaande minderjarigen jonger dan 14 jaar moeten zijn. Op grond van het VN-Kinderrechtenverdrag, van toepassing op alle kinderen tot 18 jaar, is niet te begrijpen waarom deze leeftijdsgrens wordt gehanteerd. Bovendien bestaat er ernstige twijfel of deze minderjarige vreemdelingen wel te vinden zijn. Nu een rechtvaardiging voor dit leeftijdsonderscheid ontbreekt, is het Nederlandse beleid naar onze mening in strijd met het discriminatieverbod uit het Kinderrechtenverdrag.

Een ander probleem is dat de staatssecretaris aanvullende maatregelen aankondigde voor de Nederlandse asielprocedure, zoals het zogenoemde aanmeldgehoor dat als eerste na indiening van een asielverzoek plaatsvindt. 'Daarin worden aan de minderjarige vragen gesteld over identiteit, nationaliteit en reisroute. Het asielmotief komt daarna pas aan de orde, tijdens het eerste gehoor. De staatssecretaris wil deze procedures vanwege efficiëntie in elkaar schuiven, net als bij volwassenen. Hiermee verliest zij uit het oog dat minderjarigen kwetsbaarder zijn en dat zij het zonder de essentiële voorbereiding op het aanmeldgehoor zullen moeten doen.'

Lees het hele opiniestuk in Trouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.