Universiteit Leiden

nl en

Peter Rodrigues plaatsvervangend collegelid College voor de Rechten van de Mens

Op 21 september 2023 is Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, voor de duur van 1,5 jaar benoemd als plaatsvervangend collegelid voor het College voor de Rechten van de Mens.

Rodrigues zal in die hoedanigheid worden ingezet binnen de oordelende taak van het College. Hij neemt alleen zitting in de raadkamer en is geen onderdeel van het bestuur. De raadkamer oordeelt aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving over discriminatieklachten die zijn ingediend bij het College. Rodrigues was eerder lid van de Commissie Gelijke Behandeling, de rechtsvoorganger van het College.

De plaatsvervangend collegeleden bezitten een brede kennis over de gelijkebehandelingswetgeving en hebben veel ervaring met thema’s die regelmatig aan de orde komen. Vanwege hun diverse achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid, brengen zij nieuwe inzichten mee die het College verrijken.   

Deze aanstelling zorgt ervoor dat het College dit jaar en volgend jaar genoeg collegeleden heeft om zittingen te doen en te oordelen. Daarnaast kunnen de plaatsvervangende Collegeleden nieuwe vaste collegeleden inwerken, zodat ook zij de rol als voorzitter van de raadkamer op zich kunnen nemen. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.