Universiteit Leiden

nl en

Verslag Studiemiddag EU Asielprocedurerichtlijn

Op 14 juni 2017 heeft het Instituut voor Immigratierecht een studiemiddag georganiseerd, waarin de EU asielprocedurerichtlijn centraal stond. Deze studiemiddag werd ingeleid door Peter Rodrigues (hoogleraar Immigratierecht).

Na de inleiding was het woord aan Jaap Polak, die dankzij 7 jaar voorzitterschap bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en zijn werkzaamheden voor de Universiteit Leiden, als geen ander meer inzicht kon bieden in de rol die de wetenschap speelt in de ontwikkeling van rechtspraak. Hierna was het de beurt aan Stefan Kok (docent aan het Instituut voor Immigratierecht). Door middel van een kort overzicht over hoe de asielprocedure zich in de jaren heeft ontwikkeld, gaf Stefan Kok inzicht in de beoordeling van een asielverzoek.

vlnr Jaap Polak en Peter Rodrigues

Vervolgens was het woord aan Nico Verheij, voorzitter van de vreemdelingenkamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, die inging op de toetsing van de geloofwaardigheid van het asielrelaas en veilige landen van herkomst. In een woordspeling gaf Nico Verheij aan een vreemdeling in het vreemdelingenrecht te zijn – die inmiddels redelijk ingeburgerd is – maar wiens land van herkomst het bestuursrecht is. De discussie naar aanleiding van zijn betoog spitste zich vooral toe op de toets van de geloofwaardigheid van een asielrelaas.

Na een korte koffie- en theepauze, behandelde Stefan Kok het voorstel van de Europese Commissie om de EU asielprocedurerichtlijn te vervangen door een EU asielprocedureverordening, waarbij de concrete voorstellen van de commissie als uitgangspunt werd genomen.
Ymre Schuurmans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht, sloot het inhoudelijke deel af met slotbeschouwing over de interactie tussen het algemene bestuursrecht en het vreemdelingenrecht. Tijdens de borrel was er voldoende stof om na te praten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.