Universiteit Leiden

nl en

Peter Rodrigues

Hoogleraar Immigratierecht

Naam
Prof.dr.mr. P.R. Rodrigues
Telefoon
+31 71 527 8822
E-mail
p.r.rodrigues@law.leidenuniv.nl

Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit, gelijke behandeling en collectieve acties van belangenorganisaties.

Meer informatie over Peter Rodrigues

In 1985 rondde Rodrigues (1956) als civilist zijn rechtenstudie af aan de Universiteit Utrecht en werd vervolgens toegevoegd onderzoeker bij het Molengraaff Instituut voor Privaatrecht (Utrecht). Hij trad in 1988 als juridisch onderzoeker in dienst van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Konsumenten Aangelegenheden (SWOKA). Daarna was hij van 1991 tot 1995 werkzaam voor het Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR).

Van april 1995 tot september 2000 was hij commissielid bij de Commissie Gelijke Behandeling. Rodrigues bleef tevens verbonden aan het Molengraaff Instituut waar hij in 1997 promoveerde op het onderzoek  Anders niets? Discriminatie op grond van ras en nationaliteit bij consumententransacties. Na zijn promotie was hij tot 2000 als post-doc verbonden aan het Nederlands Instituut voor Sociaal en Economisch Recht (NISER) in Utrecht. Van 2001 tot 2010 was hij hoofd van de afdeling Onderzoek en Documentatie bij de Anne Frank Stichting (Amsterdam). Rodrigues heeft veelvuldig gepubliceerd over migratie, staatloosheid, discriminatie op grond van ras en nationaliteit, gelijke behandeling en collectieve acties van belangenorganisaties.

Hij is lid van de Commissie Meijers: de permanente commissie van deskundigen in internationaal vreemdelingen-, vluchtelingen- en strafrecht. Rodrigues is tevens bestuurslid van de Dutch Association for Migration research en bestuurslid van de Stichting Migratierecht Nederland.

Hoogleraar Immigratierecht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Publiekrecht
 • Immigratierecht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C0.05

Contact

 • Rodrigues P.R., Moerel L., Schutte C., Veraart W. & Wilde M. de (2017), De rechtsstaat, een quick scan, rapport van de Commissie rechtsstatelijkheid in verkiezingsprogramma’s, Nederlandse orde van advocaten. Den Haag: Orde van Advocaten.rapport
 • Rodrigues P.R. Moerel L., Schutte C., Veraart W. & Wilde M. de (2017), Reactie, Nederlandsch Juristenblad (11): p. 739-740.artikel in tijdschrift
 • Groenendijk, C.A. Rodrigues & P.R. (25 april 2016), Symboolwet discrimineert allochtonen. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rodrigues & P.R. (12 april 2016), EU-Turkey deal: good on paper. EU-Turkey deal: good on paper. Leiden Law Blog [blog entry].overig
 • Rodrigues P.R. & Woude M.A.H. van der (2016), Proactieve politiecontrole en onderscheid naar etniciteit of nationaliteit, Nederlands Juristenblad 91(32): 2294-2302.artikel in tijdschrift
 • Bolscher K.G.A., Rap S.E., Liefaard T., Rodrigues P & Bruning M.R. (2016), Advies Kinderrechtenmonitor 2016. Leiden: Universiteit Leiden.rapport
 • Kok S.G. & Rodrigues P.R. (2016), Minderjarige vreemdelingen. In: Bolscher A., Rap S., Liefaard T., Rodrigues P., Bruning M. (red.) Advies Kinderrechtenmonitor 2016.. Leiden: Universiteit Leiden. 229-279.boekdeel
 • Rodrigues & P.R. (2016), Misbruik van migratierecht. In: Bosma e.a. (red.) (red.) Graag nog even bespreken, Liber amicorum Henk Lubberdink.. Leiden: Drukkerij Van der Linden. 273-280.boekdeel
 • Rodrigues, P.R. Stein & J.A.M. (2016), The prevention of child statelessness at birth: a multilevel perspective. In: Ton Liefaard & Julia Sloth-Nielsen (red.) The United Nations Convention on the Rights of the Child: Taking Stock after 25 Years and Looking Ahead.. Leiden Boston: Brill Nijhoff. 390-413.boekdeel
 • Rodrigues & P.R. (2016), Gelijke behandeling en het College voor de Rechten van de Mens (2015), Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken : 224-231.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Rodrigues & P.R. (2016), Zorgen voor uitgeprocedeerde vreemdelingen. Mechelen: Wolter Kluwer.boek
 • Rodrigues & P.R. (2016), Inval Afrikaans Feest. In: Den Ouden, W. (red) (red.) 100jaar AB.. Deventer: Wolters Kluwer. 125-227.boekdeel
 • Rodrigues & P.R. (2016), Overdracht van alleenstaande minderjarige vreemdelingen is in strijd met het EU-Handvest. In: Pahladsingh, A. (red.) EU-Handvest Selecties.. Den Haag: Sdu. 245-260.boekdeel
 • Rodrigues & P.R. 20 januari 2016, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2016; 1095-1102.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues & P.R. 29 juni 2015, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2016; 482-488.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues & P.R. 29 juni 2016, AB Rechtspraak Bestuursrecht 2016; 2212-2219.annotatie
 • Rodrigues P.R. (21 december 2015), De grenzen van het Europese migratierecht. De Hofvijver, nr. 59.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Baar H. van (23 juli 2015), Discriminatie: fraudebestendige meter in Roma-wijk. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • P.R. Rodrigues, annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak 22 oktober 2014, AB 2015; 285-291.annotatie
 • Holtmaat H.M.T. & Rodrigues P.R. (2015), Discriminatie bezien vanuit juridisch perspectief. Naar een holistische benadering?. In: Davidovic M., Terlouw A (red.) Diversiteit en discriminatie, Onderzoek naar processen van in- en uitsluiting.. Amsterdam: Amsterdam University Press. 125-148.boekdeel
 • P.R. Rodrigues (2015), Gelijke behandeling. In: Hondius E.H., Rijken G.J. (red.) Handboek Consumentenrecht.. Zutphen: Paris. 463-481.boekdeel
 • P.R. Rodrigues, annotatie bij: ABRS 20 mei 2015, AB 2015,31; 1687-1693.annotatie
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRS 25 maart 2015, AB 2015,31; 1693-1699.annotatie
 • P.R. Rodrigues, annotatie bij: HvJEU 16 juli 2015, nr. C-83/14, JV 2015.annotatie
 • P.R. Rodrigues M. Davidovic (2015), Gelijke behandeling en het College voor de Rechten van de Mens (2014), Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken (6): 303-313.artikel in tijdschrift (refereed)
 • P.R. Rodrigues (2015), De kortgedingrechter in het vreemdelingenrecht. In: Schössels e.a. (red.) De burgerlijke rechter in het publiekrecht.. Deventer: Wolters Kluwer. 401-417.boekdeel
 • P.R. Rodrigues S.G. Kok (2015), Minderjarige vreemdelingen. In: Liefaard, Rap en Rodrigues (red.) Advies Kinderrechtenmonitor 2015.. Leiden. 148-175.boekdeel
 • Rodrigues P.R. (2015), Nationaal Comité 4 en 5 mei, rubriek Op zoek naar de vrijheid, Opvang van asielzoekers: hier of daar?, NC Magazine (najaar): 54-55.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rodrigues P.R. (2015), Nationaal Comité 4 en 5 mei, rubriek Op zoek naar de vrijheid, Wilders versus OM: wordt vervolgd. NC Magazine, voorjaar: 54-55.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rodrigues P.R. (2015), Gelijke behandeling. In: Hondius en Rijken (red.) Handboek Consumentenrecht.. Zutphen: Paris. 463-481.boekdeel
 • Rap S.E., Liefaard T. & Rodrigues P.R. (2015), Advies Kinderrechtenmonitor 2015. Leiden: Afdeling Jeugdrecht, Universiteit Leiden.rapport
 • Kok S.G. & Rodrigues P.R. (2015), Minderjarige Vreemdelingen. In: Liefaard T., Rap S., Rodrigues P.R. (red.) Kinderrechtenmonitor 2015.. Leiden: Afdeling Jeugdrecht Universiteit Leiden. 148-175.boekdeel
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRvS 3 juni 2015, JV 2015.annotatie
 • Rodrigues & P.R., annotatie bij: ABRS 21 mei 2014, AB 2014; 1475-1479 (AB 2014, 233).annotatie
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRS 19 februari 2014, AB 2014; 1417-1421 (AB 2014.224).annotatie
 • Rodrigues P.R. (2014), Het onderscheidende karakter van profielen bij vreemdelingentoezicht, Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging (1): 32-45.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Rodrigues P.R. (2014), De strafbaarstelling van illegaliteit onder de vreemdelingrechtelijke loep, ELSA Leiden magazine(Lente): 7-9.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRS 21 mei 2014, AB 2014; 1795-1800.annotatie
 • Rap S.E., Liefaard T. & Rodrigues P.R. (2014), Advies Kinderrechtenmonitor 2014. Leiden: Afdeling Jeugdrecht, Universiteit Leiden.rapport
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: Afdeling bestuursrechtspraak 7 mei 2014, AB 2014; 2264-2268.annotatie
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: European Court of Human Rights 17 juli 2014, EHRC 2014.annotatie
 • Davidovic M. & Rodrigues P.R. (2014), Gelijke behandeling en het College voor de Rechten van de Mens (2013), Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken(6): 222-230.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. (2014), Mogen minderjarige vreemdelingen de dupe worden van het gedrag van hun ouders?. In: Blokker N.M., Van den Boogaert S.C.G., Koffeman N.R., Loenen M.L.P., Ölçer F.P. (Red.) Vijftig. Juridische opstellen voor een Leidse nachtwacht. Meijers-reeks nr. 233. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. 281-287.boekdeel
 • Rodrigues P.R. & Kok S.G. (2014), Minderjarige vreemdelingen. In: Liefaard T., Rap S.E., Rodrigues P.R. (Red.) Advies Kinderrechtenmonitor 2013. Leiden: Universiteit Leiden, Afdeling Jeugdrecht. 233-277.boekdeel
 • De Groot G.R., Groenendijk C.A., De Hart B., Jessurun d’Oliveira H.U., Rodrigues P.R. & Terlouw A.B. (2014), Brief aangaande wijzigingen Rijkswet op het Nederlanderschap, Asiel & Migrantenrecht 2014(2): 94-98.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRS 20 december 2012, AB 2013; 700-704.annotatie
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRS 3 december 2012, AB 2013; 590-593 (AB 2013, 104).annotatie
 • Rodrigues P.R. (2013), De facto staatloosheid of de uitdaging van onuitzetbaren, Asiel & Migrantenrecht(5-6): 281-286.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. , annotatie bij: ABRvS 9 augustus 2013, AB 2013,41; 2055-2061.annotatie
 • Rodrigues P.R. (2013), Discriminatoir deurbeleid, collectieve actie. In: Holtmaat R., Baltussen M.F., Arkel R. van (Red.) Gelijke behandeling 2012: kronieken en annotaties. Oisterwijk: Wolf Legal Publisher. 253-260.boekdeel
 • Reneman M. & Rodrigues P. (2013), Minderjarige vreemdelingen. In: Bruning R.M., Liefaard T., Wolthuis A. (Red.) Kinderrechtenmonitor 2013. Den Haag: Kinderombudsman. 138-160.boekdeel
 • Os C. van & Rodrigues P.R. (2013), Op de hurken, Naar een kinderrechtenperspectief in het vreemdelingenrecht, NJCM-Bulletin 38(4): 545-560.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Davidovic M. & Rodrigues P.R. (2013), Gelijke behandeling en het College voor de Rechten van de Mens (2012), Tijdschrift voor consumentenrecht & handelspraktijken (5): 217-224.artikel in tijdschrift (refereed)
 • Rodrigues P.R. (2013), Vrij verkeer van Roma in Frankrijk. In: Groenendijk K., Guild E., Mantu S., Minderhoud P., Terlouw A., Zwaan K. (Red.) Issues that matter, Mensenrechten, minderheden en migranten. Oisterwijk: Wolf Legal Publisher. 87-97.boekdeel
 • Rodrigues P.R. (2013), Het EU-Handvest en het belang van de minderjarige vreemdeling. In: Pahladsingh A., Roosmalen M. van (Red.) JHG: EU-handvest selecties. Den Haag: Sdu Uitgevers. 140-147.boekdeel
 • Rodrigues P.R., Lodder G.G. & Klaassen M.A.K. (2012), Groenboek gezinshereniging, Geen herziening nodig, wel correcte implementatie, Asiel & Migrantenrecht: 4-13.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R., annotation: ABRvS 7 March 2012, AB 2012; 590-595 (AB 2012, 88).annotatie
 • Rodrigues P.R. & Lodder G.G. (2012), Het kind in het immigratierecht. Den Haag: Sdu.boek
 • Rodrigues P.R. (2012), Prioriteit voor het belang van het kind in het immigratierecht. In: Lodder G.G., Rodrigues P.R. (red.) Het kind in het immigratierecht.. Den Haag: Sdu. 11-23.boekdeel
 • Rodrigues P.R. & Lange T., annotatie bij: ABRS 7 maart 2012, AB 2012; 947-955 (AB 2012, 155).annotatie
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: ABRS 13 december 2011, AB 2012; 1023-1027 (AB 2012, 166).annotatie
 • Reneman A.M. & Rodrigues P.R. (2012), Kroniek Migratierecht, NJB 86(35): 2473-2481.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: HR 25 mei 2012, AB 2012; 1627-1632 (AB 2012, 277).annotatie
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2012), Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2011, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 5: 222-229.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Spronck-Van der Meer S.I. (2012), Gezinslocaties en het recht op gezondheid van minderjarige vreemdelingen, Asiel & Migrantenrecht(10): 536-542.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: EHRM 24 juli 2012, EHRC 2012; 2542-2552.annotatie
 • Rodrigues P.R. (2011), Gelijke behandeling. In: Hondius E.H., Rijken G.J. (Red.) Handboek Consumentenrecht. Zutphen: Paris. 491-508.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. (2011), Eén voor allen: collectieve acties en gelijke behandeling. In: Forder C. (Red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2010. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 309-324.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. (2011), Europese grenzen aan Nederlandse restricties voor gezinsmigratie, Ars Aequi 60(9): 626-634.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. (2011), Knelpunten voor alleenstaande minderjarige asielzoekers: tijd voor een oplossing. In: Terlouw en Zwaan (Red.) Tijd & Asiel, 60 jaar vluchtelingenverdrag. Deventer: Kluwer. 307-319.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. (2011), Immigratiebeleid is geen nationale aangelegenheid, Internationale Spectator: 573-576.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: EHRM 10 maart 2011, JV 2011 (JV 2011, 455).annotatie
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2011), Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2010, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 6: 251-259.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. (2010), De grenzen van het vreemdelingenrecht. Leiden: Universiteit Leiden.boek
 • Rodrigues P.R. (3 september 2010), De grenzen van het vreemdelingenrecht (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.inaugurele rede
 • Rodrigues P.R. (2010), Politie en justitie. In: Boog I., Dinsbach W., Donselaar J. van, Rodrigues P.R. (Red.) Monitor Rassendiscriminatie 2009. Rotterdam: Art. 1. 127-138.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. (2010), The Collection of Data on Ethnic or National Origin for Antidiscrimination Policies: The Dutch Experience. In: Ringelheim J., Schutter O. De (Red.) Ethnic Monitoring, The processing of racial and ethnic data in anti-discrimination policies: reconciling the promotion of equality with privacy rights. Brussel: Bruylant. 112-117.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. & Donselaar J.G. van (Red.) (2010), Monitor Racisme & Extremisme. Negende rapportage.. Amsterdam: Anne Frank Stichting / Amsterdam University Press.boekredactie
 • Rodrigues P.R. & Donselaar J.G. van (2010), Inleiding.. In: Rodrigues P.R., Donselaar J.G. van (Red.) Monitor Racisme & Extremisme. Negende rapportage. Amsterdam: Anne Frank Stichting / Amsterdam University Press. 11-15.boekdeel
 • Rodrigues P.R. & Donselaar J.G. van (2010), Slotbeschouwing.. In: Rodrigues P.R., Donselaar J.G. van (Red.) Monitor Racisme & Extremisme. Negende Rapportage. Amsterdam: Anne Frank Stichting / Amsterdam University Press. 233-241.boekdeel
 • Rodrigues P.R. & Busser A. (2010), Staatloze Roma in Nederland, Asiel & Migrantenrecht: 384-391.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2010), Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2009, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken: 206-212.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Wagenaar W. (2010), Het extreemrechtse en discriminatoire gehalte van de PVV. In: Rodrigues P.R., Donselaar J.G. van (Red.) Monitor Racisme & Extremisme. Negende rapportage. Amsterdam: AUP. 63-84.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2010), Antiziganisme. In: Rodrigues P.R., Donselaar J.G van (Red.) Monitor Racisme & Extremisme. Negende rapportage. Amsterdam: AUP. 153-179.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. (2010), Recht van de Europese Unie bepalend voor Nederlands immigratierecht, ELSA Leiden magazine 10(3): 4-10.artikel in tijdschrift
 • Boog I., Dinsbach W., Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (2010), Monitor Rassendiscriminatie 2009.. Anne Frank Stichting Universiteit Leiden: Landelijk Expertisecentrum Art. 1.boek
 • Rodrigues P.R. (5 februari 2009), Vervolg Wilders, dat schept duidelijkheid. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Rodrigues P.R. (2009), Etnische profielen niet toegestaan bij vreemdelingentoezicht, Migrantenrecht(7): 193-195.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2009), Roma maken school in Straatsburg, NJCM-Bulletin: 155-177.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2009), Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2008, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken: 185-190.artikel in tijdschrift
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (2008), Slotbeschouwing.. In: Donselaar J.G. van, Rodriques P.R. (Red.) Monitor Racisme & Extremisme, achtste rapportage. Amsterdam: Amsterdam University Press. 279-295.boekdeel
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (Red.) (2008), Monitor Racisme & Extremisme, achtste rapportage.. Amsterdam: Amsterdam University Press.boekredactie
 • Rodrigues P.R. (2008), De meervoudigheid van moslimdiscriminatie. In: Böcker A (Red.) Migratierecht en rechtssociologie, Liber Amicorum Kees Groenendijk. Nijmegen: Wolf Legal Publishers. 479-486.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. & Walsum S.K van (2008), Ras en nationaliteit. In: Gerards J. (Red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2007. Utrecht: CGB. 21-42.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. (2008), Jurisprudentie racisme en extremisme 2007. In: Donselaar J. van, Rodrigues P.R. (Red.) Monitor Racisme & Extremisme, achtste rapportage. Amsterdam: AUP. 229-254.congresbijdrage
 • Gerards J.H., Vermeulen B.P., Zoontjens P.J.J., Burri S.D., Cremers-Hartman E., Dankbaar M.J.J., Heemskerk M., Kroes M., Peters S.S.M., Rodrigues P.R., Waaldijk C. & Walsum S.K. (Red.) (2007), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006. Nijmegen: Wolf Legal Publishers.boekredactie
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (2007), Concluding remarks. In: Donselaar J.G. van, Rodrigues P.R. (Red.) Racism and Extremism Monitor: Seventh Report. Amsterdam/Leiden: Anne Frank Stichting.boekdeel
 • Rodrigues P.R. (2007), Wordt de Duitse consument vergelijkbaar behandeld?. In: Busch D., Schelhaas N.H. (Red.) Vergelijkender Wijs, Opstellen aangeboden aan prof. Mr. Ewoud H. Hondius. Deventer: Kluwer. 117-126.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2007), Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2006, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken: 198-205.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2007), Monitor Racisme & Extremisme, Opsporing en vervolging in 2006. Amsterdam: AUP.boek
 • Rodrigues P.R., annotatie bij: Raad van State 2 juli 2007, Privacy & Informatie 2007; 264-266 (Illegalenjacht).annotatie
 • Rodrigues P.R. & Walsum S.K van (2007), Ras en nationaliteit. In: Gerards J. (Red.) Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2006. Utrecht: CGB. 21-40.congresbijdrage
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (2006), Monitor rassendiscriminatie 2005. Monitor racisme en extremisme: www.monitorracisme.nl. [overig]overig
 • Burri S.D., Brussee W., Cremers-Hartman E., Dankbaar M.J.J., Heemskerk M., Kroes M., Peters S.S.M., Rodrigues P.R., Vermeulen B.P., Waaldijk C., Walsum S.K. & Zoethout C.M. (Red.) (2006), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2005. Nijmegen: Wolf Legal Publishing.boekredactie
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (Red.) (2006), Monitor racisme en extremisme; zevende rapportage. Amsterdam: Anne Frank Stichting.boekredactie
 • Donselaar J.G. van, Boog I., Houtzager W.H.E., Rodrigues P.R. & Schriemer R. (2006), Monitor Rassendiscriminatie 2005. Rotterdam: onbekend.rapport
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (2006), Slotbeschouwing. In: Donselaar J.G. van, Rodrigues P.R. (Red.) Monitor racisme en extremisme; zevende rapportage. Amsterdam: Anne Frank Stichting. 234-249.boekdeel
 • Rodrigues P.R. & Davidovic M. (2006), Oordelen Commissie Gelijke Behandeling 2005, Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken: 193-198.artikel in tijdschrift
 • Rodrigues P.R. & Goldschmidt J.E. (2006), Het gebruik van etnische of religieuze profielen bij het voorkomen en opsporen van strafbare feiten die een bedreiging vormen voor de openbare orde en veiligheid. In: Donselaar J. van, Rodrigues P.R. (Red.) Monitor Racisme & Extremisme. Zevende rapportage. Amsterdam: Anne Frank Stichting. 44-66.congresbijdrage
 • Rodrigues P.R. & Donselaar J.G. van (Red.) (2006), Monitor Racisme & Extremisme. Zevende rapportage. Amsterdam: Anne Frank Stichting.boekredactie
 • Burri S.D., Cremers-Hartman E., Dankbaar M.J.J., Kroes M., Rodrigues P.R., Vermeulen B.P., Waaldijk C., Wolff D.J.B. de & Zoethout C.M. (Red.) (2005), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2004. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Donselaar J.G. van & Rodrigues P.R. (2004), Monitor racisme en extreem-rechts. Amsterdam/Leiden: Anne Frank Stichting/Universiteit Leiden.boek
 • Wolff D.J.B. de, Burri S.D., Cremers-Hartman E., Rodrigues P.R., Vermeulen B.P., Waaldijk C., Woltjer A.J.T. & Zoethout C.M. (Red.) (2004), Gelijke behandeling: oordelen en commentaar 2003. Deventer: Kluwer.boekredactie
 • Loenen M.L.P. & Rodrigues P.R. (Red.) (1999), Non-discrimination law: comparative perspectives. Den Haag: Kluwer.boekredactie
 • Tijdschrift Crimmigratie & Recht Redacteur
 • Stichting Migratierecht Nederland Bestuurslid
 • Dutch Association for Migration Research Bestuurslid
 • Administratiefrechtelijke Beslissingen Annotator vreemdelingenrecht
 • Commissie Meijers Lidmaatschap permanente adviescommissie van onafhankelijke deskundigen
 • Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken Medewerker
 • Tijschrift Asiel & Migrantenrecht Lid van de Redactieraad