Universiteit Leiden

nl en

Leidse onderzoekers presenteren tijdens conferentie over de politie

Op 19 januari jl. organiseerde het Ministerie van Veiligheid en Justitie samen met de Politieacademie de conferentie ‘Willen, doen en weten - wat eerst? Beleid, praktijk en wetenschap in dialoog over de politiefunctie’.

Een drukbezochte conferentie

Het doel van deze conferentie was om het huidige scala aan wetenschappelijk onderzoek omtrent de politieorganisatie in kaart te brengen en daarnaast beleidsmakers, wetenschappers en de politie samen te brengen en ze kennis en ervaring te laten uitwisselen. De conferentie was drukbezocht door onderzoekers die zich vanuit diverse disciplines bezighouden met de politie. Daarnaast waren ook veel beleidsmakers, politiemensen en vakmatig bij de politie betrokkenen aanwezig.

De presentaties

Ook verschillende onderzoekers van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid namen deel aan de conferentie. Mojan Samadi presenteerde haar promotieonderzoek naar de normering van het strafvorderlijk handelen van opsporingsambtenaren in het vooronderzoek en de reactie op het niet-naleven van deze normen. Anne van Uden hield een presentatie over haar promotieonderzoek naar de politieaanpak van intimiderende jeugdgroepen in woonwijken. Jan Crijns, Marieke Dubelaar en Maartje van der Woude presenteerden hun onderzoek naar de huidige betekenis van het verbod van détournement de pouvoir voor de normering van opsporing na het recente arrest van de Hoge Raad over de dynamische verkeerscontrole. Maartje van der Woude verzorgde tevens samen met Peter Rodrigues een presentatie over hun onderzoek naar etnisch profileren. Daniel Blocq hield een presentatie over zijn onderzoek naar de zuivering van de politie na de Tweede Wereldoorlog.

De afsluiting

Aan het slot van de conferentie reflecteerden Jan Crijns en Peter Rodrigues plenair op de conferentie, waarna de dag werd afgesloten door Erik Akerboom, korpschef van de Nationale Politie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.