Universiteit Leiden

nl en

Rodrigues lid commissie doorlichting verkiezingsprogramma’s op rechtsstatelijkheid 2017

Deze commissie heeft als opdracht te onderzoeken in hoeverre de gemaakte beloftes in de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen haalbaar is.

De commissie van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) zal de komende maanden de partijprogramma’s toetsen. De commissie bestaat naast voorzitter Veraart (hoogleraar Encyclopedie der Rechtswetenschap en Rechtsfilosofie, Vrije Universiteit Amsterdam) uit Lokke Moerel, hoogleraar Global ICT Law, Universiteit van Tilburg, Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden, Corien Prins, hoogleraar Recht en informatisering, Universiteit van Tilburg, Marc de Wilde, hoogleraar Algemene rechtsleer, Universiteit van Amsterdam en Camilo Schutte, voorzitter commissie rechtsstatelijkheid NOvA, advocaat bij Schutte Schluep & Heide-Jørgensen, Amsterdam.

Naar verwachting zal de commissie haar rapport eind februari 2017 presenteren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.