Universiteit Leiden

nl en

Migratiebeleid in de schijnwerpers

Tussen 11 en 21 juni 2019 hebben elf studenten de Honours summer course Dilemma’s in het migratierecht succesvol afgerond.

Onder begeleiding van Mark Klaassen (Instituut voor Immigratierecht) hebben zij kennis gemaakt met verschillende facetten van het vreemdelingenrecht.  De zomerschool werd georganiseerd door Honours College Law, maar focuste zich naast het recht ook op de actuele, politieke discussies. Hierdoor werd een groep studenten aangetrokken van uiteenlopende studies waaronder internationale betrekkingen, bestuurskunde en international business law.

Experts in de collegezaal
In deze twee weken zijn zes deskundigen gevraagd om hun te vertellen over hun werk en expertise. De uiteenlopende perspectieven gaven het brede werkveld helder weer. Peter Rodrigues (hoogleraar Immigratierecht, Universiteit Leiden) leidde de week in met een algemene kennismaking met het onderwerp. Jorrit Rijpma (Europa Instituut, Universiteit Leiden) heeft in het kader van zijn Jean Monnet Chair on Mobility and Security verteld over de aanleiding en inhoud van de EU-Turkije statement en de rol hiervan in het EU-asielrecht. Kamila van Maris (IOM Nederland) heeft ons inzicht gegeven in de rol die IOM  speelt bij de (vrijwillige) terugkeer van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen naar hun land van herkomst.  Christian Mommers (adviseur bij de Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Raad van Europa, en buitenpromovendus bij het Instituut voor Immigratierecht) heeft de vraag behandeld hoe vrijwillig een vrijwillige terugkeer echter is en is ingegaan op verschillende dilemma’s over de rol van de onrechtmatig verblijvende vreemdeling in het terugkeerproces. Hans Faber (Director International Affairs bij de Dienst Terugkeer & Vertrek) is in zijn presentatie ingegaan op de rol van zijn organisatie bij de (zelfstandige en gedwongen) terugkeer van vreemdelingen naar hun land van herkomst. In het slotgesprek heeft Annemarie Busser (Amnesty International) het gehad over de rol van mensenrechten bij de terugkeer van vreemdelingen en de rol van vreemdelingenbewaring in het terugkeerproces.

Op deze manier passeerde niet alleen de academische invalshoek de revue, maar kwam ook de praktijk van terugkeer volop aan bod. Deze cursusopzet in een kleinschalige onderwijsvorm bood de studenten de kans direct vragen aan de gastsprekers te stellen en met elkaar in gesprek te gaan.

Dilemma’s migratiebeleid
De studenten werden uitgedaagd een academisch paper te schrijven over een migratievraagstuk naar keuze. Onder begeleiding zijn in korte tijd de volgende onderwerpen nader onderzocht: de EU-Turkije en EU-Libië afspraken, de Dublinverordening, de intrekking van de Nederlandse nationaliteit van Syriëgangers, de situatie van vermiste alleenstaande minderjarige asielzoekers, en de samenwerking met derde landen bij de terugkeer van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen.

Het Grote Migratiespel
Ter afsluiting van de leerzame, intensieve zomerschool presenteerden de studenten hun papers aan 240 middelbare scholieren van het Haags Montessori Lyceum. De Faculteit Governance and Global Affairs organiseert op aanvraag de Serious Games voor scholieren en andere geïnteresseerden. Deze Serious Game laat leerlingen spelenderwijs kennismaken met internationale organisaties en het migratiebeleid. De presentaties boden de tweedejaars scholieren een voorproef van de knelpunten waar zij later die middag mee aan de slag gingen. Al met al was het een groot succes voor zowel de scholieren als de studenten.

Door Marléne Derksen, deelnemer aan het vak Dilemma’s in het Migratierecht

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.