Universiteit Leiden

nl en

Gastcollege asieladvocaat Bart Toemen

Hoe kan je als advocaat eraan bijdragen dat het belang van het kind een grotere rol gaat spelen in het vreemdelingenrecht? Over die vraag ging het gastcollege van asieladvocaat Bart Toemen in het vak Kind en Migratie, gegeven in het Master Jeugdrecht.

In het college gaf Toemen eerst een overzicht van de gebrekkige doorwerking van het belang van het kind in de Vreemdelingenwet en onderliggende regelgeving. Met voorbeelden uit zijn eigen praktijk liet hij vervolgens zien dat door een beroep te doen op internationaalrechtelijke bepalingen, zoals artikel 3 IVRK en artikel 24 Handvest van de Grondrechten van de EU, toch kan worden afgedwongen dat het belang van het kind een rol gaat spelen in vreemdelingrechtelijke besluiten.

Dit speelt in het bijzonder in de prejudiciƫle verwijzing van Rechtbank Den Bosch over verwesterde minderjarige zusjes uit Irak. In die zaak, waarin Toemen als advocaat van de meisjes optreedt, zal het Hof van Justitie van de Europese Unie uitspraak gaan doen over de rol van kinderrechten in het asielrecht.

In zijn college benadrukte Toemen dat je als sociaal advocaat op het gebied van het vreemdelingenrecht echt het verschil kunt maken. Kinderrechten spelen nog steeds geen voorname rol in het vreemdelingenrecht en de studenten uit de Master Jeugdrecht zouden hier een waardevolle bijdrage aan kunnen leveren.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.