Universiteit Leiden

nl en

Campagne versus praktijk: beperkte speelruimte voor streng asielbeleid

Campagnevoeren op het beperken van asielzoekers is een ding, het tot beleid maken is iets anders. ‘95 procent van de Nederlandse vreemdelingenwetgeving wordt bepaald door het Europese recht’, zegt emeritus hoogleraar Peter Rodrigues in Trouw. Kortom, zoveel mogelijkheden hebben partijen niet.

De krant toetste bij Rodrigues een aantal maatregelen van politieke partijen.

Naar de letter van de wet zijn strengere grenscontroles toegestaan, net als het maken van onderscheid tussen vluchtelingen en het versoberen van de asielopvang. Ook de aanvraag van asiel buiten Europa zou kunnen, maar heeft mitsen en maren. Rodrigues: ‘Het kan alleen als het derde land veilig is en mensen er humaan worden opgevangen.’

Wel vraagt hij zich af of die maatregelen ook effectief zijn. Neem het plan om gezinshereniging te beperken tot alleen oorlogsvluchtelingen: dat beïnvloedt slechts 1 à 2 procent van de totale immigratie. Een andere maatregel, het versoberen van de asielopvang, kan Nederland binnen de Europese Unie duur komen te staan. Rodrigues: ‘Het zet de hele manier waarop je met mensenrechten omgaat bijzonder op scherp.’

Lees het hele artikel in Trouw ().

Foto: Christian Lue via Unsplash.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.