Universiteit Leiden

nl en

Rodrigues over de terugkeer van IS-strijders en het intrekken van hun Nederlandse nationaliteit

Het terughalen van Jihad-strijders, hun vrouwen en hun kinderen vormt een heet hangijzer waar de internationale en nationale politiek enorm mee worstelt. Ook de vraag of de Nederlandse nationaliteit van deze burgers al of niet zou moeten worden ingetrokken.

Eerlijk proces

Volgens Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht is het verspelen van je rechten niet mogelijk in een rechtsstaat, hoe vreselijk de daden ook zijn. Net als iedereen hebben ook jihadisten recht op een eerlijk proces en moeten de gedragsnormen van de internationale mensenrechtenverdragen worden nageleefd.

Ongelijke behandeling

Volgens artikel 14 lid 2 Rijkswet op de Nederlanderschap kan het Nederlanderschap worden ingetrokken bij deelname aan een terroristische organisatie.  Burgers met en dubbele nationaliteit kan je de Nederlandse nationaliteit ontnemen, maar burgers met alleen de Nederlands nationaliteit niet. Volgens internationale verdragen mogen mensen namelijk niet staatloos worden. Hier is dus al sprake van ongelijke behandeling aldus Peter Rodrigues.

Duivels dilemma

In de Haagse politiek loopt de discussie inmiddels steeds hoger op, waar de Syriëgangers berecht moeten worden. In Nederland, in Syrië of moet er een internationaal oorlogstribunaal komen? Het inschatten van de risico’s, het wel of niet inspannen om mensen op te halen blijft uiteindelijk een politieke keuze.

Lees het volledige artikel in de Groene Amsterdammer

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.