Universiteit Leiden

nl en

Opvang minderjarige vreemdelingen in strijd met kinderrechten

De voorwaarden voor de opvang van minderjarige vreemdelingen uit kamp Moria op Lesbos botsen volgens Ton Liefaard, hoogleraar Kinderrechten en Peter Rodrigues, hoogleraar Immigratierecht met kinderrechten.

Naast financiële en humanitaire steun is Nederland bereid om in totaal honderd asielzoekers in Nederland op te vangen, vijftig alleenstaande minderjarige vreemdelingen en vijftig personen in gezinsverband met minderjarige kinderen.

Helaas geldt dit onder een strikte voorwaarden, waarvan de regels verder zijn aangescherpt:

  • Het aantal op te vangen vreemdelingen wordt in mindering gebracht op het hervestigingsquotum dat jaarlijks 500 bedraagt;
  • De vijftig alleenstaande minderjarigen moeten jonger zijn dan 14 jaar zijn ipv 18 jaar;
  • Vanwege efficiëncy redenen wordt het aanmeldgehoor en asielmotief in mekaar geschoven. Tot nog toe twee aparte verhoren in de asielprocedure.

Deze plannen doorspekt met migratiecontrole, getuigen van weinig humaniteit en ondermijnen de belangen van minderjarige vreemdelingen. Deze handreiking verdient in het licht van het Kinderrechtenverdrag ernstig heroverweging, aldus Rodrigues en Liefaard in Dagblad Trouw.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.