Universiteit Leiden

nl en

In hoeverre is inperken regelgeving gezinshereniging nog mogelijk?

Toetsing op aanspraak gezinshereniging moet strenger om de grote asielstroom, waarmee Nederland – en ook andere Europese landen - momenteel mee kampen terug te kunnen dringen. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning asiel komen met de huidige regelgeving - onder bepaalde voorwaarden - in aanmerking voor gezinsherening.

Aanscherpen regelgeving

Volgens hoogleraar immigratierecht Rodrigues schuilt de bewegingsvrijheid voor het aanscherpen van de regelgeving in de details: „Je kunt bijvoorbeeld denken aan het iets ophogen van de leeftijdsgrens, maar de Nederlandse overheid heeft al eerder deze grenzen opgezocht. Daardoor zit er niet veel rek meer in. Gezinshereniging gebeurt op basis van een Europese richtlijn en daarom is de ruimte voor strenger beleid beperkt.”

Grenscontroles aan de binnengrenzen

Vanwege het vrije verkeer in de Europese Unie mag alleen aan de buitengrenzen worden gecontroleerd. „Het Europese Hof van Justitie heeft bepaald dat controle aan een binnengrens in principe niet mag, alleen tijdelijk en steekproefsgewijs”, zegt Rodrigues in de Telegraaf.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.