Universiteit Leiden

nl en

Martina Vijver

Wetenschappelijk directeur/hoogleraar Ecotoxicologie

Naam
Prof.dr.ing. M.G. Vijver
Telefoon
+31 71 527 1487
E-mail
vijver@cml.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-2999-1605

Voor meer informatie, zie profiel tabblad & de Engelse versie.

Meer informatie over Martina Vijver

Nieuws

Onderzoeksonderwerpen


Haar onderzoeksgebied ligt in de Ecotoxicologie. Het verkrijgen van realistische voorspellingen en metingen van hoe bestaande en opkomende chemische stressoren mogelijk onze natuurlijke omgeving en de daarin levende organismen beïnvloeden, is essentieel om de nodige hulpmiddelen te bieden om ecosysteembedreigingen te beoordelen en te beperken. Vijver bedenkt disruptive wetenschappelijke methoden waarmee ze de toxiciteit van materialen en chemicaliën totaal anders dan conventioneel inschat. De wetenschappelijke resultaten hebben enorme impact op het debat binnen gewasbeschermingsmiddelen, metalen richtlijnen binnen beleid zijn aangepast, en nu stort ze zich op de advanced materials.

 • Het biobeschikbaarheidswerk aan metalen (tussen 2000-2005, Vijver proefschrift) en (2008-2013, proefschrift Verschoor, gepromoveerd bij Vijver) heeft er toegeleidt dat er wetenschappelijke watertype correcties opgenomen zijn binnen de Kaderrichtlijn Water* in samenwerking met Deltares. Er is voor waterbeheerders een internet instrument ontwikkeld: PNEC-pro

*PNEC-pro is endorsed by the Dutch Ministry of Infrastructure and Water Management. PNEC-pro is implemented in legal frameworks for EQS-compliance testing and WFD reporting. The tool is advised by the EU Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive in the Technical Guidelines #38: Implementing Environmental Quality Standards for Metals (EC, 2019) .

 • De bestrijdingsmiddelenatlas wordt gebruikt door waterbeheerders, industrie, boeren en overheid om de communicatie te starten over water, welke en hoeveel chemische gewasbeschermingsmiddelen residuen in het oppervlakte water te vinden zijn. De drinkwaterbedrijven gebruiken het voor hun kwaliteitsstrategieën van oppervlaktewaterinname, en de toelatingshouder CTgB gebruikt het voor de herevaluatie van gewasbeschermingsmiddelen (officiële documentatie!). Beldisevaluaties over landbouw en stoffen beleid worden gemodelleerd en daarna geverifieerd door onze instrumenten.
   
 • Haar werk met promovendus Pim Wassenaar ((2018-2022) heeft er toegeleid dat er een modelomgeving is ontwikkeld voor overheid en industrie om zeer zorgwekkende stoffen in te schatten. ZZS Navigator | Risico's van stoffen (rivm.nl) Het RIVM heeft de wetenschappelijke kennis uit het proefschrift volledig omgezet in een praktijkgericht instrument. In april 2019 zijn gegevens toegevoegd uit de Emissieregistratie, REACH(Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemicaliën )-registraties en bronnen van Omgevingsdiensten. In oktober 2021 zijn deze gegevens geactualiseerd en uitgebreid met gegevens uit de Amerikaanse TRI-database en de Scandinavische SPIN-database. In oktober 2022 zijn de gegevens opnieuw geactualiseerd.
   
 • Levend lab: Conventioneel worden dit soort hazard en effect bepalingen gedaan met  laboratorium assays danwel observaties in het veld. Door haar non-conventionele aanpak om in een mesocosm aanpak stoffen en materialen te toetsen kan zijn een kennisneming slaan tussen lab-veld extrapolaties. Ze werkt met natuurlijke levensgemeenschappen omdat haar hypothese is dat elke door de mensen samengestelde soort assemblages niet beeldvormende kan zijn voor natuurlijke effecten. Dit wordt momenteel overgenomen binnen higher tier studie aanpakken.
   
 • Het onderzoek rond de stof Thiacloprid (2015-2020) (binnen Levend Lab setting) heeft er toegeleidt dat de discussie binnen de herevelautie wederom gestart is. Dit had te maken met dat de stof binnen ecologisch relevante systemen met biologische interacties aanwezig zeer veel meer effect had dan binnen single species testen. Op EFSA niveau (Europees) is de stof na stevige discussies verboden. Er zijn wel noodverordeningen die afgegeven kunnen worden om de stof toch te gebruiken.
   
 • Haar onderzoek richt zich nu op advanced materialen en nanomaterialen. Ook hier heeft ze de eerste Standard Operation Procedures geschreven die opgenomen worden binnen test protocollen. Er is tevens een road map geschreven voor EU beleid. The Road to Achieving the European Commission's Chemicals Strategy for Nanomaterial Sustainability—A PATROLS Perspective on New Approach Methodologies - Doak - 2022 - Small - Wiley Online Library

Ze heeft nu haar ERC – C om haar hypothese dat sterk inzetten op DNA danwel andere omics niet gaat helpen het ecologische impact verhaal te snappen en kwantificeren te gaan bewijzen. Dit is wederom een disruptive gedachtegang die niet de gangbare praktijken volgt.

Martina Vijver wint NWO Science Athena Award voor uitblinkende vrouwelijke onderzoekers

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Martina Vijver bij de Universiteit van Nederland

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Martina Vijver bij TEDx - Effects of nanomaterials on organisms and ecosystems

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Wetenschappelijk directeur/hoogleraar Ecotoxicologie

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden
 • CML/Environmental Biology

Werkadres

Van Steenis
Einsteinweg 2
2333 CC Leiden
Kamernummer B3.02

Contact

Publicaties

 • RISE co-founder, director
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.