Universiteit Leiden

nl en

Martina Vijver benoemd tot hoogleraar Ecotoxicologie

Martina G. Vijver is met ingang van 1 december 2017 benoemd tot hoogleraar Ecotoxicologie aan het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Milieuwetenschapper Martina Vijver staat wereldwijd bekend als expert op het gebied van milieurisicoinschattingen. Vijver bestudeert het gedrag, de opname en de effecten die chemische stoffen en nanomaterialen veroorzaken in een verscheidenheid aan ongewervelde organismen en vissenlarven. Als werkpakketleider binnen een Europees onderzoekprogramma is Vijver verantwoordelijk voor het identificeren van de ecologische effecten van nanodeeltjes na langdurige blootstelling.

Levend Lab

Een deel van het onderzoekswerk van Vijvers groep speelt zich af in het ‘Levend Lab’. Deze onderzoeksfaciliteit is tot stand gekomen door crowdfunding en bestaat uit 36 proefsloten en mesocosms om experimenten in uit te voeren. ‘Veldwerk in een gecontroleerde omgeving in combinatie met laboratoriumwerk is spannend en noodzakelijk,’ vertelt Vijver. De resultaten van laboratoriumonderzoek blijken zich namelijk niet altijd te herhalen in het milieu. ‘Het komt voor dat een chemische stof in het laboratorium dodelijk is voor watervlooien, terwijl de organismen in een natuurlijke omgeving nog springlevend zijn. Andersom kan ook. Veldwerk is daarom nodig om een compleet beeld te krijgen van alle interacties in een systeem.’

Hoogleraar Ecotoxicologie

Met terugwerkende kracht wordt Vijver per 1 december 2017 tot hoogleraar benoemd bij het Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden. Naast het doen van haar onderzoek, begeleidt Vijver in die rol tientallen promovendi. Uiteraard is ze ook betrokken bij het onderwijs en het begeleiden van studenten, met name binnen de bachelor- en masteropleidingen Biologie en aan het Leiden University College.

Veiligere moleculen en deeltjes

De laatste decennia is de samenleving zich er steeds bewuster van geworden dat milieurisico’s een belangrijk product van onze industrialisering zijn. De wetenschappelijke onderzoeksresultaten vanuit Vijvers groep worden dan ook veelvuldig vertaald naar beleid of gebruikt als om modellen te ontwikkelen. ‘Voor de nieuwe nanomaterialen ligt het anders; hier lopen we met onze onderzoeken naar blootstelling, opname en effecten hand in hand met de industriële ontwikkelingen,’ vertelt Vijver. De onderzoeksresultaten op dit gebied kunnen hierdoor een sturende rol vervullen om tot duurzamere en veiligere producten en materialen te komen, wat ten goede zal komen aan het milieu en de gezondheid van de mens. Vijver gaf hierover ook een korte lezing bij de Universiteit van Nederland:

Loopbaan

Na haar promotie in 2005 aan de Vrije Universiteit in Amsterdam werd Vijver universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ze heeft meer dan 85 peer-reviewed publicaties op haar naam staan die wereldwijd geciteerd worden. Ze draagt bij aan twee verschillende boeken voor het onderwijs op het gebied van de milieuwetenschappen, haalde een VENI, VIDI en meerdere Europese onderzoeksbeurzen binnen. Daarnaast ontving ze diverse prijzen, waaronder de World Cultural Council in 2017 voor het uitdragen van wetenschappelijke onderzoeksresultaten. Ze is (mede-)oprichter van het netwerk Researchers in Science for Equality, een platform voor de vrouwelijke wetenschappers aan de Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.