Universiteit Leiden

nl en

Nog steeds te veel imidacloprid in het oppervlaktewater

De concentraties van het insecticide imidacloprid in het oppervlaktewater overschrijden nog steeds de wettelijke norm. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Leiden.

Kamerdebat

De Tweede Kamer bespreekt op basis van deze onderzoeksresultaten de effectiviteit van eerder genomen maatregelen dat het gebruik van dit insecticide zoveel mogelijk moest beperken. De stof imidacloprid wordt onder andere gebruikt in de glastuinbouw en voor de bloembollen- en bomenteelt en wordt gezien als veroorzaker van massale bijensterfte. De afgelopen jaren zijn er Europese en nationale beleidsmaatregelen rond de stof ingevoerd. In mei 2014 werd het per direct verboden om imidacloprid te gebruiken binnen de glasteelt, behalve als het water gezuiverd wordt.

Effect beleidsmaatregelen op waterkwaliteit

Het Centrum voor Milieuwetenschappen van de Universiteit Leiden heeft in opdracht van het ministerie van Economische zaken onderzoek uitgevoerd naar de concentraties imidacloprid in het oppervlaktewater in twee kassenregio’s en drie regio’s met bloembollen- en bomenteelt. De metingen zijn uitgevoerd met gegevens van 2014 en het eerste kwartaal van 2015 en vergeleken met eerdere metingen (vanaf 2010).

Grote verschillen tussen regio's

Hieruit blijkt dat de twee kassenregio’s de meeste overschrijdingen hebben. Tegen de verwachting in treedt er na de invoering van de zuiveringsmaatregel hier geen verlaging op van de concentraties imidacloprid. In de regio’s met bloembollen- en bomenteelt is het aantal overschrijdingen dikwijls lager dan in de glastuinbouwregio’s. In de bloembollen- en bomenteelt  is de afname in de gehele periode (2010 - 2015) groter dan in de glastuinbouwregio's.

De Tweede Kamer zal 20 januari debatteren over de onderzoeksresultaten en de effectiviteit van de eerder genomen maatregelen.

Rapport

Analyse van imidacloprid in het oppervlaktewater gebruikmakend van recente meetgegevens uit de Bestrijdingsmiddelenatlas. Auteurs: Wil L.M. Tamis, Maarten van ’t Zelfde, Martina G. Vijver. ISBN: 978-90-5191-174-9

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.