Universiteit Leiden

nl en

Een laatste poging van wetenschappers: 'Minister Adema, stem in Brussel tegen glyfosaat'

Donderdag 16 november is de volgende stemming over glyfosaat in Europa. In een laatste poging om landbouwminister Adema op andere gedachten te brengen, stuurden 159 wetenschappers een brandbrief naar het demissionaire kabinet. Onder hen de Leidse hoogleraar Ecotoxicologie Martina Vijver.

Demissionair landbouwminister Piet Adema onthield zich tot nu toe van stemming in Europa, hoewel de Tweede Kamer wil dat hij tegen tien jaar langer toestemming voor het gebruik van onkruidverdelger glyfosaat stemt. Er zijn serieuze verdenkingen dat het middel onder meer parkinson en ALS kan veroorzaken. De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid Efsa ziet daarvoor geen bewijs.

Onafhankelijke universitaire wetenschap nauwelijks meegenomen

Vijver: 'Wij willen in dit taaie dossier helder en concreet maken dat het beoordelingsdossier selectief is, doordat Efsa publicaties van aan de universiteit verbonden wetenschappers nauwelijks meeneemt.' Vijver doelt op vele studies naar de effecten van glyfosaat op bijvoorbeeld waterkwaliteit, biodiversiteit en gezondheid. Ook onafhankelijk onderzoek naar hoeveel glyfosaat mensen eigenlijk binnenkrijgen via bijvoorbeeld huisstof, laat Efsa buiten beschouwing. 'Het toetsingskader schiet daardoor ernstig tekort om de effecten op gezondheid en biodiversiteit te bepalen.' 

De briefschrijvers roepen de minister op om de stem van de bezorgde burgers en de inzichten uit de onafhankelijke wetenschap zwaar mee te laten wegen bij het voorliggende besluit. De volledige brief staat op de website van Natuur en Milieu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.