Universiteit Leiden

nl en

Leiden één van de tien BiodiverCities in Europa

Leiden is geselecteerd als één van de tien steden voor het Europese project BiodiverCities. Het project heeft als doel om de leefbaarheid in de steden te verbeteren, onder andere door de ontwikkeling van een groene infrastructuur en het verbeteren van de biodiversiteit. Gemeente Leiden werkt hierin samen met Naturalis en de Universiteit Leiden.

Samen met de negen andere geselecteerde steden, wil Leiden haar bewoners betrekken bij het vergroten van de biodiversiteit in de stad en het monitoren daarvan. Als we de leefomgeving natuurlijker inrichten, dan kan de achteruitgang van de biodiversiteit geremd worden. Een grotere verscheidenheid aan planten- en diersoorten levert een mooiere natuur op en is goed voor de bestuiving van voedselgewassen of voor waterzuivering. BiodiverCities is onderdeel van de ambitie van de EU om tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te zijn.

'Trots op samenwerking'

‘Ik ben er trots op dat we dit samen met onze partners Naturalis en Universiteit Leiden gaan doen,’ zegt de Leidse wethouder Ashley North. ‘De eretitel BiodiverCity onderstreept voor ons het belang van het herstel en de versterking van de biodiversiteit in de stad.’

Samen met studenten

Het project BiodiverCities verzamelt praktische voorbeelden van manieren om de stad meer en beter te betrekken bij het monitoren en versterken van de biodiversiteit. Het onderzoek hiervoor voert de gemeente uit samen met studenten van de studies Biologie en Milieuwetenschappen. Ook is het van belang om samen op te trekken met bewoners om de biodiversiteit in de stad te vergroten, want de helft van het grondgebied in Leiden is immers particulier eigendom. De gemeente vraagt dan ook aan inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties om samen te werken aan een duurzame en biodiverse stad.

Profileren als kennisstad

Naturalis Biodiversity Center is het nationale onderzoeksinstituut op het gebied van biodiversiteit. Door de kennis van zowel de wetenschappers van Naturalis als die van het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden over biodiversiteit in de stad te combineren, versterken we de biodiversiteit in onze stad. Ook kunnen we op landelijk en Europees niveau Leiden profileren als dé kennisstad op het gebied van stadsecologie.

Leiden Kennisstad

Gemeente en kennisinstellingen werken al langer samen in het samenwerkingsverband Leiden Kennisstad. De partijen zetten zich onder meer in voor campusontwikkeling, internationalisering en externe focus, versterken onderwijs en onderzoek, en de stad als lab/inclusiviteit. Projecten van Leiden Kennisstad zijn voor en door de wijken, de studenten, de bedrijven en de kennisinstellingen in de stad. Samen profiteren we van de kennis in de stad. Kijk voor meer informatie op www.leidenkennisstad.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.